”Vertriebsleiter Deutschland” betekent regelmatig belastingplicht in Duitsland

Een Nederlandse B.V die op haar briefpapier melding maakt van een in Duitsland wonende “Vertriebsleiter Deutschland” vraagt er gewoon om in Duitsland belasting te mogen betalen. Men geeft immers te kennen over een fiscale vaste inrichting in Duitsland te beschikken, een zgn. Vertreterbetriebsstätte.

Want wat anders dan het afsluiten van contracten in Duitsland zou de taak van de Vertriebsleiter kunnen zijn? En juist als de Vertriebsleiter doet waarvoor hij is aangenomen slaat de belastingplicht m.b.t. de vennootschapsbelasting om). Over de in Duitsland gerealiseerde winsten van de BV moet in Duitsland vennootschapsbelasting worden betaald.

Dat is niet erg, want de Duitse tarieven zijn laag. Wel erg is dat menige Nederlandse ondernemer van het fenomeen “Fiscale Vaste Inrichting” blijkbaar nog nooit heeft gehoord en vrolijk de vpb in Nederland afdraagt.

De gevolgen zijn vervelend: de Duitse fiscus eist een zuivere administratie omtrent de transacties van de fiscale vaste inrichting in Duitsland. Dat wordt lastig. Alle administratieve gegevens zijn immers in uw Nederlandse boekhouding verwerkt en moeten nu achteraf in een soort projectboekhouding worden getransformeerd. Ook zal de Duitse fiscus onmiddellijke betaling van de verschuldigde vennootschapbelasting in Duitsland eisen, terwijl  u in Nederland nog op restitutie van de aldaar teveel betaalde vpb zult wachten. 

Tot slot. Heel erg vervelend wordt het, als u de Duitse medewerker op uw Nederlandse payroll hebt staan en ten onrechte jarenlang loonbelasting en sociale lasten in Nederland heeft afgedragen. Dan komt u in een duivelse kring van belasting- en  pensioenproblemen en problemen uit de sociale verzekeringwereld terecht.

Meer weten over de Fiscale Vaste Inrichting in Duitsland? Neem contact op met onze belastingadviseurs.

Meer weten over de arbeidsrechtelijke situatie van uw Vertriebsleiter en ander Duits personeel? Neem contact op met Gisela Surmann, Torsten Viebahn of Anja Romijnders, Fachanwälte für Arbeitsrecht.