Contracten met Duitse Industriebedrijven: Het probleem van “fictieve seriefouten”

In toenemende mate zien wij in technische contracten met Duitse industriebedrijven clausules omtrent fictieve serieschadegevallen (Serienfehler). Zo wordt regelmatig overeengekomen dat er bij een foutenmarge van vijf procent van een partij of serie geleverde goederen sprake is van een seriefout. De serie bestaat dan uit vijf procent daadwerkelijk gebrekkige (onder)delen en voor 95 procent fictief gebrekkige (onder)delen.

Volgens het contract is de leverancier verplicht aan de opdrachtgever alle kosten die door het vervangen van de (fictief) “defecte” onderdelen bij de opdrachtgever en diens klanten ontstaan te vergoeden.

Deze risico beperkende en verleggende bepaling is uit het oogpunt van het industriebedrijf begrijpelijk. Echter, voor u als toeleverancier is een dergelijke clausule levensgevaarlijk. Het is namelijk maar de vraag of uw verzekeraar dekking geeft voor (herstel van) fictieve gebreken. Het lijkt mij van niet. Dat betekent dat u op 95% van de schade blijft zitten, en deze schade kan hoog oplopen als de eindproducten wereldwijd verspreid zijn. Laatst hadden wij een geval waarbij een Nederlands bedrijf aan een Duitse OEMer gebrekkige (goedkoop in China ingekochte) onderdelen had geleverd. Productielijnen van klanten van het Duitse bedrijf in de hele wereld moesten worden stilgezet totdat de onderdelen konden worden vervangen.

Oplossing: maak geen afspraken over seriefouten. Indien dit niet haalbaar is (het zal wel niet) verhoog, voordat er sprake is van een seriefout, de foutenmarge zoveel mogelijk of tracht de schade qua bedrag te beperken. Is dit allemaal niet mogelijk, dan zou het wellicht raadzaam zijn de deal te laten schieten of in elk geval een aparte GmbH of B.V. tussen te schakelen, die de hele transactie zelfstandig afwikkelt. De laatste gedachte werkt natuurlijk niet als u reeds in onderhandelingen met de opdrachtgever staat en de “nieuwe” GmbH of B.V. pas naar voren schuift, als de discussie over de seriefout-clausule  is vastgelopen. 

Meer weten over (industrie) contracten en Algemene Voorwaarden in Duitsland? Neem contact op met Udo Croonenbrock.