Bedrijfsadres bij uw Duitse medewerker of handelsagent is levensgevaarlijk

Om kosten te besparen kiezen sommige Nederlandse ondernemers ervoor hun Duitse GmbH op het woonadres van een in Duitsland wonende medewerker of agent te registreren. Dat lijkt logisch maar is het niet. Want als de relatie met deze persoon stukloopt gaat de hele post (en daarmede ook alle gerechtelijke stukken) naar het adres van de medewerker. En of die deze belangrijke stukken onverwijld naar u doorstuurt, is nog maar de vraag, vooral als de eigen dagvaarding van de medewerker in zijn/uw brievenbus valt.

Indien de medewerker de voor u bestemde post niet doorstuurt, zal er een verstekvonnis tegen u worden uitgesproken zonder dat u ervan kennis had dat er een procedure tegen u aanhangig was. Na verloop van tijd is tegen dit vonnis ook geen hoger beroep meer mogelijk.

Dat lijkt niet eerlijk, maar de Duitse rechter staat op het standpunt dat het tot de organisatieplicht van (een directeur van) een GmbH behoort, ervoor zorg te dragen dat (gerechtelijke) stukken die aan de zetel van de GmbH worden bezorgd het bedrijf ook daadwerkelijk bereiken. Een bijna onmogelijke opdracht als de (ex-)medewerker of (ex-) agent, die soms op honderden kilometer afstand van Nederland woont, geen medewerking verleent. In een dergelijk geval kan de oorspronkelijk beoogde kostenbesparing snel tienduizenden euro kosten. Wellicht toch een reden om uw bedrijf bij een professionele organisatie te vestigen.

Meer weten over het oprichten van een GmbH of GmbH & Co KG in Duitsland? Neem contact op met Freddy Heinzel of Nicki Welchering.

Meer weten over de Duitse fiscaliteit? Neem contact op met onze belastingadviseurs.

Meer weten over het Duitse arbeidsrecht? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht