Incasso van vorderingen in Duitsland

Telkens weer worden wij gevraagd of het beter is een vordering ter incasso aan een Duitse partij te geven of dat ook de vaste relatie in Nederland volstaat. Op deze vraag stellen wij altijd de wedervraag: spreekt en schrijft uw Nederlandse relatie perfect Duits en kent men de Duitse spelregels (zoals het ontbreken van beslagmogelijkheden in Duitsland)? Als het antwoord volmondig ja is, dan is uw vordering in Nederland in goede handen. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met Anne Collisi van ons kantoor.

Trouwens, ook voor het uitwinnen van een Nederlands vonnis in Duitsland bieden wij een oplossing. Immers, met het Nederlandse vonnis alleen bent u er nog niet. Dit vonnis moet namelijk in Duitsland ten uitvoer worden gelegd en de Duitse deurwaarder moet volgens Duitse normen worden aangestuurd. Anders dan in Nederland kunt u in Duitsland namelijk niet zomaar de opdracht aan een deurwaarder geven opdat deze de vordering zelfstandig en naar eigen inzicht  int. Duitse deurwaarders werken op basis van formele (en ingewikkelde) opdrachtstellingen. Daarvoor heeft ons kantoor bijvoorbeeld diverse gespecialiseerde medewerkers met jarenlange beroepservaring in dienst.

Voor vragen omtrent het uitwinnen van Nederlandse vonnissen kunt u contact opnemen met Cathrin van den Hurk of Petra Gorny.