Bouwrecht: Zwembadperikelen

Beweegbare zwembadbodem zit klem en een zwembad zonder water

Het spiksplinternieuwe zwembad van Bemmel is voor kinderen die net leren zwemmen op het moment geen veilige optie. Wat is er mis? Wel, het bad in Bemmel beschikt over een beweegbare bodem, maar die beweegt niet zoals het hoort. Door een defect aan een van de bedieningsarmen blijft de diepte van het bad steken op 1,20 meter. Voor de fabrikant, een bedrijf uit het Duitse Wilhelmshaven, is de storing een raadsel.

Het specifieke kenmerk van een beweegbare zwembadbodem is het drijvende concept. Deze constructie wordt door middel van roestvrijstalen kabels op de gewenste diepte ingesteld. Het systeem laat een zeer hoge belasting toe en biedt maximale veiligheid (sic!). Onderhoud van de beweegbare zwembadbodem is vrij eenvoudig, omdat de gehele hydraulische aandrijving en elektrische besturing zich buiten het bad bevindt. Voor onderhoud hoeft het bassin nooit te worden leeggepompt, activiteiten van deze aard kunnen in een gevuld bad worden uitgevoerd.

Voorlopig mogen kinderen als gevolg van de storing alleen nog maar met hun ouders het water in. Nog weet men bij het bedrijf in het Duitse Wilhelmshaven niet hoe het euvel in Bemmel kan worden verholpen. De directie van het zwembad sluit niet uit dat het nodig zal zijn het bad wegens reparatiewerkzaamheden enkele weken compleet te sluiten.

Volgens Duitse maatstaven zou je in een dergelijk geval een Beweissicherungsverfahren opstarten. In dit verband wordt de rechter verzocht een deskundige te benoemen die (zo snel mogelijk) de zaak onderzoekt en de feiten en fouten constateert. Voordeel van een dergelijke procedure is dat de verantwoordelijkheden snel worden vastgelegd. Worden er aan het zwembad in het kader van reparatiepogingen veranderingen aangebracht, staat in elk geval de oorspronkelijke situatie vast.

Het probleem van Bemmel is eigenlijk niet eens zo dramatisch, als je het mankement aldaar vergelijkt met het probleem van de stad Trencin.

Deze Slowaakse provinciehoofdstad heeft er namelijk sinds kort een heel bijzondere attractie bij: een gloednieuw zwembad zonder water. Gigantische bassins, glijgoten, duikplanken, gazons, ijscobars – in principe dus al hetgeen de recreant mag verwachten.  Alleen: ze hebben daar geen druppel water.

Oké, zou je zeggen, het is nu april, het seizoen begint pas, zet de kraan maar open. Maar hier zit hem nou net het probleem: het nieuwe waterpretpark van Trencin heeft geen aansluiting op de waterleiding, daarnaast ontbreken ook de aansluitingen op het gas- en elektriciteitsnet alsmede het riolenstelsel. € 7,5 miljoen heeft het zwembad gekost, voor de ontsluitingskosten heeft burgemeester Rybnicek van Trencin nu geen geld meer.

Wat op het eerste gezicht lijkt op een kwajongensstreek, blijkt wel degelijk het gevolg van verkeerde planning. Het bouwbedrijf kreeg van Rybniceks voorganger blijkbaar de opdracht toegewezen, alvorens de noodzakelijke investeringen voor de ontsluiting rond waren. Aan de opdracht werd voldaan, het waterpretpark is gereed, voor de aansluitingen op het openbare gas- en waterleidingsnet was het bouwbedrijf niet verantwoordelijk.
De obligatoire bordjes met het dringende verzoek “A.u.b. niet vanaf de rand in het bassin springen” krijgen in het zwembad van Trencin opeens een geheel nieuwe betekenis.

Meer weten over (Duits) bouwrecht? Neem contact op met Udo Croonenbrock.