Maak aflossing en niet de rentebetaling Nederlandse hypotheek aftrekbaar.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft kritiek geuit op de hypotheekrenteaftrek in Nederland. Het IMF ziet de bijna ongelimiteerde aftrek van de hypotheekrente als probleem. Vanuit Duitse optiek kijken wij verbaasd naar deze stelling omdat wij een dergelijke hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning niet (meer) kennen en bovendien eraan gewend zijn om af te lossen.

Gezien het feit dat de Nederlandse overheid volgens sommigen per jaar zo’n 15 miljard euro aan belastingopbrengsten door de fiscale behandeling van het eigen huis derft zal de hypotheekrenteaftrek een punt van politieke belangstelling blijven. En zolang er geen definitief en duurzaam antwoord op wordt gegeven hoe een volgende regeringscoalitie met dit probleem zal omgaan blijft de onzekerheid de ontwikkeling van de huizenmarkt (negatief) beïnvloeden. Welnu, hier een voorstel om de pijn uit dit dossier enigszins weg te halen; maak de aflossing van de hypotheek aftrekbaar en niet de rentebetaling.

Natuurlijk moet e.e.a. worden aangestuurd zodat de gevolgen zowel voor de overheid alsook de burger te overzien blijven. Hiervoor zou men kunnen werken met een fictieve annuïteit waarbij de aflossing ter hoogte van de fictieve rentebetaling aftrekbaar is.

Dit vergt enige uitleg. Een annuïteitenhypotheek is een krediet dat wordt terugbetaald via vaste periodieke bedragen. Deze bedragen bestaan uit een deel aflossing en een deel rente. In het begin is een groter deel van het bedrag rente, naar het einde toe wordt er meer kapitaal afbetaald.

Als men nu de aflossing volgens het annuïteitenschema aftrekbaar zou maken, zou dit in eerste instantie tot een dramatische vermindering van de aftrekpost leiden die daarna in de toekomst weer oploopt. Dit zou weliswaar geweldig voor de staatskas zijn. De burger zou het echter niet trekken omdat zijn financieel huis is gebouwd op basis van de belastingbesparing.

Om een al te grote breuk met het huidige systeem te vermijden moet de aftrekpost dus enigszins gerelateerd zijn aan de huidige hoogte maar dan wel met een aflopend schema. Dit bereik je door de maximaal aftrekbare som te berekenen op basis van de jaarlijkse rente die voor een fictieve annuïteitenhypotheek zou moeten worden betaald.

De gedachtegang is gemakkelijker te begrijpen door middel van een voorbeeld. Wij nemen een hypotheek ter hoogte van € 100.000 die bij een rentepercentage van 5% binnen dertig jaar middels een annuïteitenhypotheek wordt afbetaald. Om het overzichtelijk te houden leggen wij de betalingstermijn vast op een keer per jaar. Dit betekent dat je gelijkblijvende jaarlijkse betalingen ter hoogte van € 6.505,14 krijgt waarvan in het eerste jaar € 5.000 zijn voor rente en € 1.505,14 voor aflossing. In het tweede jaar betaal je wederom € 6.505,14 waarvan € 4.924,74 aan rente en € 1.580,41 aan aflossing.

Als slechts het aflossingsbedrag aftrekbaar zou zijn zou er in het eerste jaar een gat van € 3.494,86 vallen tussen de huidige situatie en de nieuwe. Om dit te compenseren moet dus de fictieve rente als uitgangspunt worden genomen zodat een aflossing ter hoogte van € 5.000 in het eerste jaar aftrekbaar zou zijn. In het tweede jaar is het maximaal aftrekbare bedrag dan € 4.924,74 enz.

Hoe e.e.a. verloopt kunt u in bijgevoegd tabel zien. Het vakje (davon Zinsen/Gebühren) geeft anders dan de naam doet denken in dit voorbeeld de maximale jaarlijkse aflossingsaftrek weer. Een aflopend schema dat in de eerste jaren de pijn voor de burger verzacht en voor de staat het voordeel heeft, dat uiteindelijk bij een bedrag van € 100.000 maar € 95.154 aftrekbaar zijn terwijl dit bedrag bij een aflossingsvrije hypotheek met een looptijd van 30 jaar 30 x 5.000 dus € 150.000 zou zijn.

Website: http://www.zinsen-berechnen.de/