Duitsland zet in op duurzame energie

Duitsland wordt alsmaar groener. Terwijl in Nederland net als in Frankrijk onwrikbaar wordt vastgehouden aan de kernenergie en de Duitse stroomgigant RWE zelfs met 30 procent deel wil hebben in de Nederlandse kerncentrale Borssele, heeft de regering Merkel besloten, tot 2022 alle kerncentrales te sluiten. Sinds de explosie in de kerncentrale van Fukushima geniet de opwekking van duurzame energie in Duitsland duidelijk voorrang. Het is de bedoeling tot 2020 het aandeel van duurzame energie aan de totale productie van heden 17 % naar 35 % op te schroeven.

De bevordering van duurzame energie kost natuurlijk handen vol geld. Sinds het jaar 2000 werd hiervoor al € 50 miljard aan subsidies uitgegeven, een investering die per ommegaande aan de eindverbruiker werd doorgegeven. Tot het einde van de looptijd van de Duitse kerncentrales gaat de subsidiëring van groene stroom de consument nog eens € 175 miljard kosten. De gigantische kosten voor het vervoer van elektriciteit over grote afstanden zijn hierbij niet eens meegeteld. Voor de dringend noodzakelijke uitbreiding van de hoogspanningsleidingen dwars door Duitsland is zeker een miljardenbedrag met dubbele cijfers nodig.

Of het nu gaat om de fabricatie en installatie van zonnepanelen, om een nieuwe generatie (hogere) windmolens of om de geplande uitbreiding van de infrastructuur, om “groene” stroom via masten en leidingen van offshore locaties naar het Beierse binnenland te transporteren – het zijn al met al gigantische investeringen, en gerekend wordt dan ook met een omvangrijk pakket aan aanbestedingen. Voor de desbetreffende branches in Nederland zijn hier grote kansen weggelegd. Het is dus zaak de actuele ontwikkelingen in Duitsland goed in de gaten te houden en tijdig voorbereid te zijn voor de stap over de grens.

Heeft u vragen over bouwrecht en aanbestedingen in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.