Duitse vastgoedmarkt in de lift

De Duitse vastgoedmarkt boomt. Uit vrees voor inflatie en beleggingsverliezen op de aandelen- en grondstoffenmarkt zijn beleggers hier momenteel naarstig op zoek naar investerings-mogelijkheden in huurpanden, met name in de grote steden zoals Berlijn, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt en München. Voor investeerders is beleggen in woonvastgoed momenteel een prima indekking tegen toenemende inflatie, het levert calculeerbare opbrengsten op en is bovendien niet onderhevig aan al te heftige rendementsschommelingen.

Reeds 2009 werd er in heel Duitsland een omzet van € 8,5 miljard geboekt, het merendeel (70 %) hiervan in steden met meer dan 500.000 inwoners. Volgens berekeningen van de Immobilienverband Deutschland stonden de zaken er 2010 nog beter voor. Alleen al in de hoofdstad Berlijn werd in 2010 op het gebied van huurpanden rond € 2 miljard omzet gedraaid.

Waar de vraag naar vastgoed groter wordt blijven prijsstijgingen natuurlijk niet uit. In de bekende A1 locaties worden ondertussen al zo hoge koopsommen gevraagd, dat een fatsoenlijk rendement niet zonder meer gegarandeerd kan worden. Maar om hun vermogens te beschermen zijn beleggers inmiddels zelfs bereid minder rendement op de koop toe te nemen. Hun geduld zal ten langen leste worden beloond. Want zelfs in het vergelijkenderwijs goedkope Berlijn stijgen de huren momenteel gestaag.
Nederlandse vastgoedbeleggers doen er dus goed aan de kansen, die de Duitse markt actueel biedt, grondig te toetsen, mede omdat ook de grote kredietverstrekkers zo kort na de crisis op de financiële markten hun restrictieve koers hebben laten varen en weer tot
80 % van de koopprijs financieren.

Heeft u vragen omtrent beleggen in vastgoed in Duitsland, neem dan contact op met Freddy Heinzel of Alexander Crämer