Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse
arbeidsrecht:

Heden de volgende stelling:

Afzien van een proeftijd beschermt tegen voortijdig ontslag.

Dit is een van de meest voorkomende misvattingen. Een sollicitant die er in geslaagd is zijn toekomstige baas ervan te overtuigen in de arbeids-overeenkomst van de gebruikelijke proeftijd af te zien, waant zich mogelijk vanaf de eerste dag van het dienstverband in het bezit van een vaste baan. Maar niets is minder waar. Want ook al is er in de arbeidsovereenkomst nergens sprake van de term “proeftijd”, moet de nieuweling nochtans een “beproeving” doorstaan, en wel diegene, die volgens de wet van toepassing is. De reden hiervoor is dat ontslagbescherming pas dan in het voordeel van de werknemer werkt, als deze zes maanden in een bedrijf werkzaam is. Voor afloop van deze termijn kan de werkgever de nieuwe medewerker zonder opgave van redenen ontslag aanzeggen, en wel met een termijn van vier weken tot de 15. van de maand dan wel tot eind van de maand.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Eerdere onderwerpen
• Wie ontslagen wordt, heeft automatisch recht op een ontslagvergoeding (zie ook JND 02-2011)
• Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) (zie ook JND 03-2011)
• In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten (zie ook JND 04-2011)
• Pas na drie waarschuwingen kan de baas opzeggen (zie ook JND 05-2011)