Beitragsbemessungsgrenzen aangepast

 Beitragsbemessungsgrenzen aangepast

Voor pensioenverzekering (Rentenversicherung) is de premiegrens opgetrokken:

West-Duitsland            van 5100 euro             naar 5200 euro

Oost-Duitsland            van 4350 euro             naar 4400 euro

Bijdrage: 19.5 %         50/50 werkgever/werknemer

Voor de Kranken- und Pflegeversicherung dienen bijdragen op inkomens tot 3525 euro per maand (was 3487,50) euro resp. 42.300 euro in het jaar (was 41.850 euro) te worden betaald. Dit bedrag is voor zowel West- en Oost-Duitsland gelijk. Bijdrage: hoogte afhankelijk het ziekenfonds. Bijdrage 50/50 werkgever/werknemer.

De Versicherungspflichtgrenze in de ziektekosten- en zorgverzekering stijgt naar 3900 euro per maand (was 3862,50 euro) resp. 46.800 euro per jaar (was 46.350 euro).
(boven dit bedrag mag je een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten).

Voor de Pflegeversicherung geldt een bijdrage van 1.7 % (50/50) dus 0,85 / 0,85. Echter, bij mensen zonder kinderen wordt een toeslag berekend van 0.25 % dus 1.1 %.

Meer informatie over dit thema: zie onze nieuwsbrief januari 2004 en november 2004.