Aanvullende tachograafregels in Duitsland

Wie in Duitsland als beroepschauffeur de weg op gaat, moet er rekening mee houden dat Duitsland een ietwat uitgebreidere tachograaf-wetgeving kent. Een tachograaf is bedoeld om naleving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren. Het apparaat legt deze tijden vast, de bestuurder en het bedrijf moeten ze bewaren en, mochten zij gecontroleerd worden, kunnen aantonen.

De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigcombinaties boven de
3.500 kg een (digitale) tachograaf moeten hebben. Deze verplichting geldt ook voor bestelauto’s met aanhangwagen. Voor bedrijven waar het rijden met een bestel- of vrachtauto geen hoofdtaak is, zijn er onder bepaalde omstandigheden vrijstellingen mogelijk, zodat deze bedrijven niet onnodig op kosten worden gejaagd. Vrijstellingen worden verleend onder meer voor vervoer in de land- en tuinbouw, voor privé vervoer mits het totale gewicht onder de 7.500 kg blijft, en voor vervoer van eigen werkmaterieel, mits het totale gewicht onder de 7.500 kg en binnen een straal van 50 km rondom de vestigingsplaats blijft.

In Duitsland geldt de tachograafplicht bovendien voor voertuigcombinaties met een totaal gewicht van 2.800 tot 3.500 kg alsmede voor voertuigen die voor het transport van meer dan 9 personen geschikt zijn en op een lijndienst verkeren met een lengte tot 50 km. Op basis van deze verordening moeten chauffeurs aan het begin van hun rit nauwkeurig optekenen: hun voor- en achternaam zoals vermeld in paspoort of rijbewijs, het kenteken van het voertuig, de datum, de kilometerstand en het tijdstip van het begin van de arbeidstijd. Tijdens de rit dient de chauffeur overige werktijden te noteren alsmede rijonderbrekingen, pauzes en rusttijden. Aan het einde van de rit wordt dan weer de kilometerstand genoteerd, bovendien het einde van de rijtijd en het tijdstip van het einde van de arbeidstijd. Als er in een voertuig geen tachograaf aanwezig is, is een handmatige notitie op speciale controlevellen voldoende. Maar indien er in het voertuig een digitaal ofwel analoog controleapparaat aanwezig is, is gebruik hiervan verplicht.

De ondernemer (werkgever) moet de handmatig ingevulde vellen een jaar lang bewaren en na afloop van deze termijn tot 31 maart van het daarop volgende jaar vernietigen, tenzij andere termijnen (bijv. m.b.t. de werktijdenwet) hiermee in tegenspraak zijn. Met betrekking tot het opslaan van gegevens op een digitale tachograaf is de ondernemer verplicht alle gegevens, die op de tachograaf zijn opgeslagen, op zijn laatst na 28 dagen als back-up op een bedrijfscomputer op te slaan. Chauffeurs moeten bovendien steeds een schriftelijke bevestiging bij zich hebben, waaruit blijkt wanneer precies zij met verlof waren, hetzij vanwege vakantie, hetzij vanwege ziekte. Gecontroleerd worden deze vellen en bestanden op de weg en op het bedrijfsterrein.

Meer weten? Neem contact op met Lars Wemmers