Reverse-charge-belasting nu ook op mobiele telefoons

Met ingang van 1 juli 2011 is in Duitsland naast een aantal andere producten en diensten ook voor mobiele telefoons en geïntegreerde schakelkringen zoals microprocessoren het reverse-charge-procédé van toepassing. Wie bijvoorbeeld als Nederlandse ondernemer in Duitsland een lading mobiele telefoons ter waarde van meer dan € 5.000 koopt en rechtstreeks verkoopt, wordt geacht zijn afnemer het netto bedrag te factureren. De ontvanger van de levering dient, indien hij eveneens ondernemer is, naast de rekening ook de verschuldigde omzetbelasting (19 %) te voldoen. Het is dus van belang dat de toeleverende ondernemer de rekening zonder omzetbelasting uitvaardigt en de ontvangende ondernemer in dit kader erop geattendeerd wordt dat hij verplicht is de verschuldigde omzetbelasting af te dragen.

Heeft u vragen over omzetbelasting in Duitsland, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer van ons kantoor.