Column `De Polisagent´: “Kredietverzekering”

VEEL KANSEN VOOR KREDIETVERZEKERING
De periode van financiële en economische crisis laat nog altijd haar sporen na.
Hoewel het in een aantal sectoren weer beter gaat, is dit nog niet in alle sectoren het geval. Denk bijvoorbeeld aan transport, de totale bouwsector met al haar toeleveranciers, maar ook intermediairs in verzekeringen.

Duidelijk is, dat er nog een groot aantal ondernemingen in zwaar weer verkeert.
Vermogensverhoudingen zijn vaak zeer mager en het rendement laat nog veel te wensen over. Daarbij kunnen ondernemingen het zich vaak niet permitteren om het risico van wanbetaling op haar vorderingen zelf te dragen. Aangezien de afnemers te maken hebben met vergelijkbare omstandigheden is de kans dat vorderingen niet betaald kunnen worden, nog altijd buitengewoon groot.
Naar schatting is afgelopen jaar een derde van de bedrijfsmatige faillissementen veroorzaakt door andere faillissementen.

Er is dus in de markt veel vraag naar mogelijkheden om dergelijke risico’s over te dragen aan professionele partijen.

REACTIE KREDIETVERZEKERAARS
Door verzekeraars werd in eerste instantie paniekerig gereageerd op de drastisch veranderde economische situatie. Kredietlimieten werden op grote schaal ingetrokken en voorwaarden verscherpt, dekkingspercentages verlaagd, kortom, de gevraagde oplossing kon in veel gevallen niet worden geboden.

Deze situatie is gelukkig verleden tijd. Er wordt weer in veel meer gevallen dekking verleend. De prijzen zijn weer gedaald, de dekking verhoogd en als er zich ergens problemen voordoen, probeert men om risico’s gefaseerd af te bouwen.
De concurrentie is moordend, want alle verzekeraars willen profiteren van de grote vraag.

INFORMATIEVOORSPRONG
De afgelopen jaren hebben verzekeraars naar de markt duidelijk gemaakt dat actuele financiële informatie van bedrijven noodzakelijk is om de risico’s goed te kunnen inschatten. Als gevolg daarvan beschikt men nu 3 tot 6 maanden eerder over financiële informatie dan via de officiële kanalen. Hierdoor wordt het minder lastig om van te voren te bepalen, welke ondernemingen in een sector het niet gaan redden.
Door die informatievoorsprong kan niet alleen sneller worden beoordeeld, waar de risico’s te hoog oplopen, maar kan ook snel worden gesignaleerd, dat het met een onderneming weer beter gaat.
Waar andere leveranciers op dat moment niet durven, kunnen verzekerde leveranciers verantwoord zaken doen.

TOEGEVOEGDE WAARDE POLISAGENT
Door kennis van de totale debiteurenproblematiek kunnen samen met de Polisagent risico’s goed in kaart worden gebracht. De debiteurenbewaking kan worden doorgelicht en er wordt veel aandacht besteed aan het aansluiten van debiteurenbewaking en een polis kredietverzekering.

De markt is volop in beweging. Deze ontwikkelingen worden door de Polisagent nauwlettend gevolgd, waardoor relaties optimaal kunnen worden bediend.
Offertes worden uitonderhandeld en helder vergeleken.

WAAROM GEEN KREDIETVERZEKERING?
In een aantal gevallen kan worden geconstateerd dat het risico op wanbetaling vrij beperkt is. Dan past geen totale omzetverzekering. Er wordt dan creatief gezocht naar een oplossing voor dat gedeelte van de omzet dat wel risico inhoudt.

Er zijn ook situaties waarbij het risico op wanbetaling zo duidelijk aanwezig is, dat een kredietverzekering geen oplossing biedt. Recent is dat nog op tafel gekomen bij een leasebedrijfje in een risicovolle sector. Bij het eerste contact is daarbij geconstateerd, dat het bedingen van een borg bij aanvang contract het risico op wanbetaling fors vermindert en de liquiditeit van de onderneming verbetert.

Wij komen regelmatig in contact met koele rekenaars. Afgelopen jaar wel veel af moeten boeken, maar over de afgelopen tientallen jaren gerekend is die afschrijving toch nog lager dan de te betalen premie in al die jaren.
Men gaat dan volledig voorbij aan het feit dat resultaten, behaald in het verleden, geen garantie vormen voor de toekomst.
De premie is vaak scherper dan men denkt en wie kan nu voorspellen, wat de faillissementsschade zal zijn in de komende jaren.

EXTRA OMZET
Met een kredietverzekeringspolis doe je zaken met gezonde afnemers.
Vaak wordt bij nieuwe klanten de eerste keer vooruitbetaling gevraagd, hetgeen een drempel opwerpt. Dit is niet nodig.
Ook door het vroegtijdig signaleren van verbeterde omstandigheden bij een onderneming kan weer eerder krediet worden verleend.

Meer weten?
De Polisagent B.V.
Wout van Drunen
Lhee 43
7991 PH Dwingeloo
Telefoon 06-57339775
info@polisagent.nl
www.polisagent.nl

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.