Minder bedrijfsfaillissementen in Duitsland

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is als gevolg van een aantrekkende economie dalende. In vergelijking met het eerste kwartaal 2010 gingen tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 8,7 % minder bedrijven over de kop. In totaal bedroeg het aantal bedrijfsfaillissementen 2011 in het genoemde tijdsbestek 7.423, in het eerste kwartaal van 2010 lag dit aantal bij 8.131. Economische experts gaan er van uit dat het aantal faillissementen in Duitsland aan het eind van dit jaar bij rond 30.000 zal liggen. Hiermee zou dan weer het peil van vóór de financiële crisis zijn bereikt.

Bijna de helft (45,8 %) van de in totaal 7.423 bedrijfsfaillissementen tijdens het eerste kwartaal van 2011 vormen 3.400 kleine zelfstandigen en exploitanten van eenmanszaken. Bij de meeste andere rechtsvormen lopen de faillissementen, vergeleken met hetzelfde tijdsbestek van het jaar daarvoor, duidelijk terug. Van alle rechtsvormen geeft de GmbH & Co KG het duidelijkst blijk van een neerwaartse trend bij faillissementen (20,9 %).

Een kwart (25,3 %) van de genoemde 7.423 faillissementen waren starters, zij waren niet langer dan twee jaar op de markt aanwezig. Achtergrond van deze ontwikkeling is dat beginnende ondernemers in de regel niet over voldoende eigen kapitaal beschikken om in tijden van crisis het hoofd boven water te houden. Bovendien zijn kredietverstrekkers vaak huiverig beginnende ondernemers de nodige middelen voor te schieten. Positief kan hier echter worden vermeld dat ook bij de starters, vergeleken met het eerste kwartaal 2010, het aantal faillissementen in hetzelfde tijdsbestek in 2011 met 11,3 % is gedaald.

Mocht u ondanks de positieve ontwikkelingen op de Duitse markt hieromtrent een probleem krijgen, neem dan contact op met Lars Wemmers van ons kantoor.