Hoe krijg ik mijn in Duitsland betaalde BTW terug?

In de loop van een kalenderjaar kan het gebeuren, dat voorbelastingbedragen van een niet in Duitsland gevestigde ondernemer al naar gelang zijn omzet in Duitsland op twee verschillende manieren kunnen worden teruggevorderd: enerzijds in het kader van een restitutiesysteem, het Vorsteuer-Vergütungsverfahren, anderszijds in het kader van de algemene omzetbelastingprocedure via het voor Nederlandse ondernemers verantwoordelijke Finanzamt in Kleve, de zogenoemde Regelbesteuerung. Omdat dit in de praktijk nogal lastig is, heeft het Duitse Ministerie van Financiën begin juni hieromtrent een vereenvoudiging teweeggebracht.

Voorbeeld: Een Nederlandse ondernemer op weg naar een Duitse klant tankt in Duitsland. Op zijn bonnetje staan ook 19 % Duitse omzetbelasting. Die wil de zuinige Nederlandse ondernemer, terug in Nederland, natuurlijk van Duitse zijde vergoed krijgen; per slot van rekening is hij als ondernemer gerechtigd de voorbelasting terug te vorderen. Wel moet de in Duitsland betaalde omzetbelasting bij de bevoegde Duitse instanties worden teruggevorderd.

En dat gaat als volgt in zijn werk: in het kader van het Vorsteuer-Vergütungsverfahren verzamelt de Nederlandse ondernemer zijn bonnetjes en declareert die per ommegaande bij de Nederlandse Belastingdienst in Heerlen. Die stuurt de restitutieaanvraag van de ondernemer door naar het Bundeszentralamt für Steuern in het Duitse Schwedt.

Tot nu toe was het volgende procedé van toepassing: als een ondernemer gedurende een kalenderjaar in het eerste kwartaal in Duitsland geen belastingplichtige omzet draaide, moest hij zijn restitutieaanvraag bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt indienen. Als hij in het tweede kwartaal omzet in Duitsland gedraaid had, was hij onderhevig aan de Regelbesteuerung, moest dus zijn maandelijkse omzetbelasting-vooraangifte bij de voor Nederlandse ondernemers verantwoordelijke Belastingdienst in Kleve indienen. Als hij in het derde kwartaal geen omzet draaide, moest hij weer bonnetjes opsturen, die dan via Heerlen in Schwedt terechtkwamen. Over de in Duitsland gemaakte omzet van het vierde kwartaal was dan weer de Regelbesteuerung van toepassing.

Niet echt handig dus. Sinds juni 2011 geldt hieromtrent: het restitutiesysteem is van toepassing, als in het eerste kwartaal geen omzet gedraaid wordt. Wordt er in het tweede kwartaal in Duitsland omzet gedraaid, geldt voor de rest van het jaar de Regelbesteuerung, dus aangifte indienen in Kleve.
Heeft u vragen over belastingkwesties in Duitsland, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer van ons kantoor.