Vereenvoudiging van de omzetbelastingwet

Wat in Nederland al sinds geruime tijd gewoonte is wordt hoogstwaarschijnlijk deze maand ook in Duitsland realiteit: het verzenden van facturen per e-mail ter verkrijging van de voorbelastingaftrek. Tot op heden accepteerde de Duitse Belastingdienst facturen die zij in de vorm van een PDF-bestand kreeg toegezonden niet, en kende dus ook de voorbelastingaftrek niet toe. Hoogstwaarschijnlijk gaat dit met ingang van 1 juli 2011 veranderen.

De Duitse Belastingdienst zal volgens een mogelijk besluit van de Bondsregering op 22. juli a.s. in het kader van de vereenvoudiging van de belastingwetgeving de factuurvereisten aanpassen en hiermede belastingvooraftrek toekennen, als aan bepaalde voorwaarden betreffende het elektronisch rechtsverkeer zonder signatuur  is voldaan:
De ontvanger van de e-mail moet het eens zijn met het papierloze procedé. Bij een letterlijke interpretatie van de verordening kan de ontvanger zijn toestemming hiertoe ook achteraf, in sommige gevallen stilzwijgend geven. Toestemming zou ook verleend kunnen worden in het kader van Algemene Voorwaarden. Daarnaast is het bij het elektronisch rechtsverkeer zonder signatuur voortaan van groot belang dat de authenticiteit van de factuur, de behouden toestand van de inhoud, en de leesbaarheid ervan gewaarborgd zijn.

Over de verdere ontwikkelingen in deze houden wij u graag op de hoogte. Heeft u vragen m.b.t. de vereenvoudiging van de omzetbelastingwet, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer van ons kantoor.

Kijk hier voor de desbetreffende aangepaste passage in de Duitse wetgeving:

§ 14 (1) UStG wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen gewährleistet werden. Echtheit der Herkunft bedeutet die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers. Unversehrtheit des Inhalts bedeutet, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert wurden. Jeder Unternehmer legt fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden. Dies kann durch jegliche innerbetriebliche Kontrollverfahren erreicht werden, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung schaffen können. Rechnungen sind auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers elektronisch zu übermitteln. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird.“