Koffiedikkijken is een telbare prestatie

De toekomst voorspellen is in Duitsland een heel normale dienstverlening waarvoor een waarzegster een vergoeding mag eisen. Wie dus op de kermis de tent van een koffiedikkijkster betreedt sluit als het ware een contract af en dient het verschuldigde bedrag te voldoen, ongeacht of je als klant de esoterisch getinte boodschap met blind vertrouwen in de toekomst mee naar huis neemt of ze als klinkklare onzin kwalificeert. Want kaartleggen en aanverwante occulte praktijken zijn volgens inschatting van het Bundesgerichtshof op basis van een wetswijziging (Schuldrechtsmodernisierung) uit het jaar 2002 een “heel normaal” segment van de economie.

Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat beide contractpartijen, waarzegster en klant, hun zaak serieus nemen en niet slechts de uiterlijke schijn van een handeling doen voorkomen, laat staan het allemaal voor de grap doen. Arbitrair wordt het als er sprake zou kunnen zijn van kwakzalverij of van contracten die in strijd zijn met de goede zeden. Want veelal bevinden zich mensen die naar een waarzegster gaan toevallig net in een moeilijke levenssituatie of zijn psychisch labiel. Mocht zulks het geval zijn moet een overeenkomst in beginsel als nietig worden afgedaan.

Hoe zinloos bijvoorbeeld het uitwerken van een horoscoop in de ogen van rationeel denkende mensen ook moge zijn – in het kader van de regels van de astrologie of aanverwante “wetenschappen” gaat het om een geaccepteerde dienstverlening en is de overeenkomst geldig. Deze uitleg heeft des te meer bestand, als het er bij de handeling op zich helemaal niet om gaat succes te boeken, maar bovenal het vermaak centraal staat. Wat “zinvol” is of niet, is zaak van de twee partijen, niet op de laatste plaats omdat het vaak moeilijk is geloof en bijgeloof uit elkaar te houden.

Meer weten over uw toekomst in Duitsland: www.wahrsagen-24.com