Waarom een Nederlandse webwinkel in Duitsland kansloos is

De omvang van grensoverschrijdende e-commerce-activiteiten is te verwaarlozen, laat de EU weten. Dit is logisch, als u leest wat de Duitse eCommerce-Verbindungsstelle (gefinancierd door de Duitse overheid) aan gouden tips geeft omtrent het kopen bij buitenlandse aanbieders.

TIP 7: Controleer de toestand van de koopwaar onmiddellijk na ontvangst en maak desnoods bezwaar. Attendeer het vervoerbedrijf onmiddellijk op mogelijke mankementen en noteer ze tevens op het reçu. Teken bovendien schriftelijk bezwaar aan bij de winkelier dat het product beschadigd bij u werd afgeleverd of niet strookt met hetgeen u had besteld. Vraag hem allereerst het te repareren of in te ruilen tegen een nieuw exemplaar. Hiervoor kunt u een adequate termijn vaststellen.

TIP 8: Als u het product terugstuurt, omdat u de koopovereenkomst wilt herroepen, ligt het risico voor beschadigingen tijdens het transport weliswaar in beginsel bij de winkelier. Niettemin bent ook u als koper verplicht het product volgens de voorschriften te verpakken. Anders bent u aansprakelijk, als het beschadigd bij de handelaar arriveert. Stuur de handelswaar daarom liefst in de originele verpakking terug. Raadzaam is ook de koopwaar als pakket (en niet als simpel pakje) te retourneren aangezien u hiervoor een reçu ontvangt. Hierdoor kunt u in geval van twijfel bewijzen dat u het product daadwerkelijk heeft teruggestuurd.

Wordt vervolgd!

Eerdere editie
• TIP 1 & 2: Zie JND 9-2010
• TIP 3 & 4: Zie JND 5-2011
• TIP 5 & 6: Zie JND 6-2011

www.eCommerce-Verbindungsstelle.de

Meer weten over webwinkels in Duitsland? Neem contact op met Petra Gorny.