Belastingontduiking: wie zichzelf aangeeft, gaat niet zonder meer vrijuit

De Duitse belastingwetgeving biedt belastingontduikers de kans tot “inkeer”, d.w.z. wie zichzelf aangeeft en de ontdoken belasting alsnog voldoet, voordat de fiscus hem op het spoor is, hoeft geen boete te betalen. Wel zijn de voorwaarden, waaronder belastingontduikers gebruik kunnen maken van deze coulante regeling, recentelijk aangescherpt.

Voortaan is de zogeheten inkeer, de kans zichzelf aan te geven, niet meer mogelijk, als de belastingplichtige de beschikking inzake een fiscale bedrijfscontrole over de periode van de belastingontduiking ontvangt. In het verleden begon deze termijn pas, als de fiscaal controleur ten behoeve van de bedrijfscontrole bij de belastingplichtige op de stoep stond. Gevolg: door de nieuwe regeling heeft de belastingplichtige in de periode tussen de controlebeschikking en het daadwerkelijke begin van de bedrijfscontrole voortaan geen “bedenktijd” meer.

Ook de mogelijkheid tot “partiële inkeer” valt weg. Dit betekent dat de belastingplichtige met zijn aangifte thans alle belastingontduikingen moet bekennen. Werden in het verleden bijvoorbeeld verhuurinkomsten in Duitsland niet aan de belasting opgegeven en daarnaast ook nog inkomsten uit nijverheid niet volledig vermeld, moeten voortaan werkelijk alle inkomsten alsnog worden opgegeven, om de vruchten van het mildere regiem te kunnen plukken. In het verleden was het bijvoorbeeld ook mogelijk enkel de verhuurinkomsten alsnog op te geven en de hiervoor verschuldigde belasting te betalen, waardoor men er voor dit gedeelte van de belastingontduiking zonder boete vanaf kwam.

Voortaan geniet iemand algemene dispensatie van boete op dit verzuim slechts dan, als het ontdoken belastingbedrag beneden de € 50.000 per geval ligt. Zodra dit bedrag per geval boven de € 50.000 ligt, moet voortaan niet alleen de verschuldigde belasting worden betaald, maar daarnaast ook nog een aanvullend bedrag ter hoogte van 5 % van de ontdoken belasting. Pas dan ziet de overheid af van een gerechtelijke vervolging van een strafbaar feit.

Hoe de nieuwe wettelijke regeling in de praktijk gaat functioneren, is op een aantal punten nog niet helemaal duidelijk.

Heeft u vragen over de nieuwe regeling m.b.t. de consequenties van inkeer bij belastingontduiking en het boeteregiem, neem contact op met Christian Theissen, Rechtsanwalt en Steuerberater.