Column `De Polisagent´: “Vakantie”

Voor menigeen breekt de periode van vakantie weer aan.
Goed, om weer even energie bij te tanken en te genieten van een andere omgeving of misschien zelfs de eigen omgeving om activiteiten te ontplooien waar men normaal niet aan toe komt.

Voor debiteurenbewakers is de periode net voor de vakantie een periode van verhoogde activiteit.

Indien men volstaat met de normale aanmaningencyclus, dan zou het best eens kunnen zijn dat direct na de vakantie de ouderdom van de openstaande vorderingen fors is toegenomen.

Tijd voor extra actie dus; pak de telefoon en probeer debiteuren duidelijk te maken dat het bankverkeer tijdens de vakantieperiode niet hoeft stil te staan.
Betalingen kunnen zodanig worden geagendeerd dat alles gewoon doorloopt. Zodoende kunnen de verplichtingen ook tijdens vakantietijd correct worden nagekomen.

BACKUP
Blijft het bedrijf open, terwijl de debiteurenbewaker een paar weken in de zon ligt te bakken?
• Zorg er dan voor dat de achterblijvers niet moeten spoorzoeken.
• Laat duidelijke instructies na, hoe om te gaan met nieuwe klanten.
• Juist in deze periode gaan snodaards op zoek naar mogelijkheden om zich snel te verrijken. Zo veel mogelijk spullen ophalen, zonder te betalen. Zorg er voor dat dit soort lieden geen kans krijgt.

KREDIETVERZEKERD?
• Geef inlogmogelijkheden voor het aanvragen van nieuwe limieten aan een collega.
• Zorg er voor dat mededelingen van de kredietverzekeraar worden gelezen, er kan zich immers een probleem voordoen bij een van uw klanten.
• Geef speciale aandacht aan oude vorderingen. Indien de uiterlijke periode voor externe incasso tijdens de vakantieperiode kan vallen, dient tijdig actie te worden ondernomen.
IEDEREEN EEN HEEL FIJNE VAKANTIE TOEGEWENST!
Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

De Polisagent B.V.
Wout van Drunen
Lhee 43
7991 PH Dwingeloo
Telefoon 06-57339775
info@polisagent.nl
www.polisagent.nl

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.