Ook concernintern uitlenen werknemers vereist spoedig vergunning

Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van werknemers is in Duitsland in de wet inzake de terbeschikkingstelling van werknemers (uitzendkrachten) geregeld (Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung, AÜG). In principe is voor het uitlenen van werknemers in Duitsland een vergunning nodig. Een uitzondering hierop vormt tot nu toe het concernintern ter beschikking stellen van werknemers bijvoorbeeld tussen moeder- en dochterbedrijven, hier geldt tot 1 december 2011 het zogenoemde “Konzernprivileg”.

Dit privilege staat op de helling. Met ingang van 1 december 2011 verandert de situatie voor concerninterne terbeschikkingstelling als volgt: als meteen bij de indiensttreding van werknemers duidelijk is dat ze structureel aan een ander bedrijfsonderdeel verhuurd zullen worden, dan heeft de uitlener hiervoor met ingang van 1 december van dit jaar een vergunning (Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung) nodig, zodra hierbij een Duitse dochter betrokken is.

Heeft u vragen omtrent het uitlenen van werknemers in Duitsland, neem dan contact op met Nicki Welchering.