Vereenvoudiging van de Duitse omzetbelastingwet: elektronische handtekening blijft verplicht

In de vorige uitgave van deze nieuwsbrief maakten wij gewag van iets wat in Nederland al sinds geruime tijd gewoonte is en in juli ook in Duitsland realiteit zou worden: het verzenden van facturen per e-mail ter verkrijging van de voorbelastingaftrek. Tot op heden accepteerde de Duitse Belastingdienst facturen die zij in de vorm van een PDF-bestand kreeg toegezonden niet, en kende dus ook de voorbelastingaftrek niet toe. Met ingang van 1 juli 2011 zou dit veranderen.

De Duitse Belastingdienst zou volgens een besluit van de Bondsregering op 22. juli jl. in het kader van de vereenvoudiging van de belastingwetgeving de factuurvereisten aanpassen en hiermede belastingvooraftrek toekennen, als aan bepaalde voorwaarden betreffende het elektronisch rechtsverkeer zonder signatuur  is voldaan:

De ontvanger van de e-mail moet het eens zijn met het papierloze procedé. Bij een letterlijke interpretatie van de verordening kan de ontvanger zijn toestemming hiertoe ook achteraf, in sommige gevallen stilzwijgend geven.

Hoewel sinds de aankondiging van de vereenvoudiging van de belastingwetgeving op internet een hevige discussie plaatsvindt over de implicaties ervan, is inmiddels één ding duidelijk geworden: elektronisch rechtsverkeer in PDF-formaat zonder signatuur is voorlopig ook in de toekomst niet mogelijk. Van groot belang blijft dat de authenticiteit van de factuur, de behouden toestand van de inhoud en de leesbaarheid ervan gewaarborgd is en de e-mail voorzien is van een gekwalificeerde e-signatuur.

Over de verdere ontwikkelingen in deze houden wij u graag op de hoogte.

Heeft u vragen m.b.t. de vereenvoudiging van de omzetbelastingwet, neem dan contact op met Ulrich P. Meyer van ons kantoor.