Bezint eer ge begint, want de fiscus lacht het laatst

In Duitsland is iedere transactie van onroerend goed met Grunderwerbsteuer belast. Een doorverkoopregeling binnen bepaalde termijn zoals in Nederland kennen wij in Duitsland niet. Voor menig vastgoedinvesteerder is dit des te meer van groot belang, aangezien na Hamburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen en Saarland nu ook Nordrhein-Westfalen (per 1 oktober 2011) en Rheinland-Pfalz (per 1 maart 2012) de overdrachtsbelasting van 3,5 naar 5 percent zullen opschroeven.

Het is overigens raadzaam bij vastgoedtransacties niet alleen vooraf te toetsen welke risico’s er mogelijk met de aankoop verbonden zijn, maar ook goed te bekijken wie eigenlijk precies de koper is: een Nederlandse vennootschap, een Duitse vennootschap of een particulier. Aan deze kwestie wordt nog wel eens te weinig aandacht besteed, ondanks het feit dat het fiscale en juridische implicaties heeft, onder meer wat betreft aansprakelijkheid.

Vaak beslist een cliënt pas kort voor de aankoop wie er voor hem koopt, hijzelf als natuurlijk persoon of een vennootschap. Na de transactie, als hij hierover nog eens rustig nadenkt en met adviseurs in gesprek gaat, blijkt dat het wellicht verstandiger zou zijn geweest een BV, een Duitse GmbH of een andere rechtsvorm als nieuwe eigenaar te laten registreren. Want in dit geval moet het vastgoed in kwestie om fiscale redenen op een vennootschap of een derde worden overgeschreven. En hierdoor, u vernam het al, moet dan nog een keer de Grunderwerbsteuer worden betaald.

Heeft u vragen omtrent de aankoop van vastgoed en het Duitse beleid inzake overdrachtsbelasting, neem dan contact op met Freddy Heinzel of Alexander Crämer.