Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse arbeidsrecht:

Heden de volgende stelling:

Ook lonen die boven de cao-norm liggen dienen regelmatig te worden verhoogd.

Als dat zou kunnen … Helaas klopt het niet. Een werknemer die een salaris verdient dat hoger is dan het cao-loon in de desbetreffende branche, moet er rekening mee houden dat zijn inkomen vooraleerst op hetzelfde pijl blijft. Beterverdieners kunnen niet per definitie van regelmatige loons-verhogingen uitgaan. De reden hiervoor is dat een werkgever die zijn medewerker meer dan voorgeschreven betaalt, niet verplicht is diens salaris bij de eerste de beste cao-verhoging naar boven te corrigeren. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de lonen van doorsnee- en beterverdieners na verloop van tijd gelijkgetrokken zijn.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Eerdere onderwerpen
• Wie ontslagen wordt, heeft automatisch recht op een ontslagvergoeding (zie ook JND 02-2011)
• Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) (zie ook JND 03-2011)
• In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten (zie ook JND 04-2011)
• Pas na drie waarschuwingen kan de baas opzeggen (zie ook JND 05-2011)
• Afzien van een proeftijd beschermt tegen voortijdig ontslag (zie ook JND 06-2011)
• Geen werkgever mag minder dan het onderhandelde cao-loon betalen (zie ook JND 07-2011)
• Beëindigingsovereenkomsten zijn voordeliger dan een ontslag (zie ook JND 08-2011)