Gebreken ná montage? Nieuw materiaal en verplichting tot monteren!

Lever alléén bouwmateriaal dat je ook voor je eigen huis zou gebruiken. Geen slecht uitgangspunt voor een ondernemer, tenslotte zou het in geval van mankementen wel eens duur kunnen worden. Want de aansprakelijkheid is in dit geval in Duitsland door een recent vonnis van het Europese gerechtshof nog eens vergroot.

Wat was de aanleiding van het geding? Een Duitse eindafnemer had bij een handelaar vloertegels gekocht, die een mankement vertoonden als gevolg van foutief polijsten. Maar dit gebrek bleek pas nadat de tegels waren geplaatst. De koper van de tegels eiste vervolgens dat de handelaar het mankement zou verhelpen, en wel door het gebrekkige materiaal te demonteren, nieuwe foutloze tegels te leveren en ze bovendien opnieuw te plaatsen.

Het Duitse Bundesgerichtshof had 2008 op basis van deze toedracht het volgende beslist: De koper van bouwmateriaal, dat pas na het plaatsen gebreken vertoont, heeft aanspraak op een nieuwe levering foutloos materiaal. Tevens draagt de leverancier de kosten voor het demonteren en verwijderen van het slechte materiaal. Maar de kosten van de hernieuwde montage van het vervangend materiaal hoeft de leverancier volgens het Duitse vonnis uitdrukkelijk niet te dragen.

De Europese rechters komen in tegenstelling tot hun Duitse collega’s tot een andere slotsom. Als een eindafnemer in goed vertrouwen op de kwaliteit van een product dit overeenkomstig zijn gebruiksdoeleinde monteert, maar het blijkt na montage gebreken te vertonen, dan is de verkoper verplicht, om niet alleen de demontage te verzorgen en een vervangend product ter beschikking te stellen, maar hij dient het vervolgens ook te monteren. Deze verplichting bestaat onafhankelijk van het feit, of de handelaar zich volgens de oorspronkelijke koopovereenkomst verplicht had het gekochte product te monteren of niet.

Hoewel het vonnis van het Europese gerechtshof slechts van toepassing is op koopovereenkomsten tussen ondernemers en consumenten, zou het Duitse Bundesgerichtshof in overeenkomstige gevallen wel eens kunnen beslissen, dat ook bij een overeenkomst tussen ondernemers de verkoper voor de hernieuwde montage moet opkomen.   

Heeft u vragen m.b.t. aansprakelijkheid in de bouwgerelateerde sector, neem dan contact op Udo Croonenbrock.