Ambachtelijke werkzaamheden in Duitsland ieder jaar opnieuw bevestigen

Duitsland kent voor de ambachtelijke sector een gildesysteem. Voordat er met eigen personeel werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, moeten zich onder meer installateurs, loodgieters, timmerbedrijven, automonteurs, kachelsmeden, metaalconstructeurs, elektriciens, informatietechnici en talloze andere branches bij het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle) laten registreren.

Wie in Duitsland een beroep uitoefent zonder passende registratie is in overtreding van de wet tot regeling van de ambachtssector (Handwerksordnung) en de wet tegen zwartwerk (Schwarzarbeitergesetz). Er kunnen geldboetes tot € 30.000 worden opgelegd. De contracten met de opdrachtgever zijn bovendien nietig, zodat de overeengekomen vergoeding niet opgeëist kan worden. Verder kan de douane in principe de niet ingeschreven werkgever verbieden om de werkzaamheden op de werkplaats voort te zetten.

Voor registratie is het noodzakelijk dat men beschikt over een EG-verklaring van de Kamer van Koophandel omtrent de vakbekwaamheid. Het is een natuurlijk persoon die werkzaam is bij een bedrijf, die voor een dergelijke verklaring in aanmerking komt. Gezien de uiteindelijke registratie bij de Handwerksrolle op naam van de werkgever gebeurt, is het aan te raden dat de persoon die de EG-verklaring aanvraagt, nog langere tijd bij de organisatie werkzaam zal zijn, omdat anders in de toekomst een nieuwe verklaring zal moeten worden aangevraagd. 

De registratie geldt in principe voor onbepaalde tijd. Wel is het sinds enige tijd zo dat bedrijven die in Duitsland werkzaamheden uitvoeren, ieder jaar opnieuw moeten bevestigen dat zij nog steeds in Duitsland werkzaam zijn, en wel bij de Handwerkskammer, waar zij zich in den beginne hebben aangemeld. Als bewijs van registratie verstrekt de Handwerkskammer Düsseldorf een pasje, dat men op de werkplaats bij zich moet dragen.

Let op: de registratieplicht is van toepassing op iedere onderaannemer in de keten die werkzaamheden met eigen personeel uitvoert, en geldt ook voor ZZPers. Om boetes te voorkomen is het raadzaam onderaannemers hierop te wijzen. Alvorens een onderaannemer werk te laten uitvoeren zou hij u bijvoorbeeld zijn registratie moeten aantonen.    

Heeft u vragen m.b.t. de Handwerksrolle of ketenaanprakelijkheid in de bouw, neem dan contact op met Nicki Welchering.

Klik hier voor een voorbeeld van een bevestiging: www.strick.de