In Duitsland is de debiteur de koning te rijk

Omdat hij sinds jaren € 30 miljoen van Thailand eist en maar niet krijgt, heeft een Duitse curator een aantal weken geleden in München beslag laten leggen op een vliegtuig van de Thaise luchtmacht. Bij de vordering gaat het om een gedeelte van de boedel van een Duitse bouwonderneming, die in Thailand voor een klus een Joint venture met een staatsfirma was aangegaan, maar nooit betalingen mocht ontvangen en uiteindelijk over de kop ging.

Nu is deze Boeing 737 min of meer de privé jet van de Thaise kroonprins, maarschalk bij ’s lands luchtmacht, en is het in Duitsland sowieso niet bepaald eenvoudig beslag te leggen. Eind deze maand zal het Landgericht Landshut dan ook beslissen of het beslag rechtmatig is of niet. Intussen is de zaak tot een heuse diplomatieke affaire uitgegroeid, de curator is tot persona non grata in Thailand verklaard en de Duitse autoriteiten tonen zich bezorgd. Mocht de rechtbank tot de slotsom komen dat het vliegtuig privé bezit van de kroonprins, moet de curator de machine laten vertrekken, en wel zonder dat er een zekerheid van € 20 miljoen gedeponeerd wordt.

Wat betreft het incasseren van vorderingen in Duitsland bestaan in principe dezelfde uitgangspunten als in Nederland: het buitengerechtelijke incasso en het gerechtelijke incasso. Er bestaat echter een fundamenteel cultuurverschil tussen het Nederlandse en Duitse rechtsstelsel. Terwijl het Nederlandse rechtsstelsel uitgaat van crediteurenbescherming, staat in Duitsland de debiteurenbescherming voorop. In tegenstelling tot de Nederlandse praktijk gaat het Duitse stelsel ervan uit, dat de debiteur wel goede redenen zal hebben, om aan een vordering niet te voldoen. Dit laatste leidt ertoe, dat de snelle incassomiddelen zoals de bekende conservatoire (derden) beslagen en het faillissementsrekwest in Duitsland (zo goed als) nooit kunnen worden gebruikt. Eerste vereiste is in Duitsland een titel, pas daarna kun je tot executie overgaan. En dat kan duren. Als je dan geen eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen en de debiteur inmiddels failliet is, heb je ondanks executoriale titel uiteindelijk een hoop kosten, maar geen baten.

Heeft u vragen omtrent het incasseren van vorderingen in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers.