Nederlands populair in Duitsland

Nederlandse les wordt steeds populairder in de Duitse grensregio. In het afgelopen jaar is het aantal Duitsers dat Nederlands volgt meer dan verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden.

Terwijl in Nederland de belangstelling voor het vak Duits dalende is willen veel Duitse scholen het vak juist dolgraag geven, maar zij beschikken echter niet over genoeg  leraren.

Alleen al in Münster zijn er meer Duitsers die Nederlands studeren dan er in heel Nederland Nederlanders zijn die Duits studeren, aldus een medewerker van de universiteit aldaar. Aangezien Duitsland de grootste handelspartner van Nederland is en het Nederlandse bedrijfsleven door gebrek aan kennis van de Duitse taal en cultuur naar officiële schatting in Duitsland per jaar zo’n € 7 miljard omzet laat liggen, is dit een ontwikkeling die de bevoegde ministeries in Den Haag toch eens aan het denken zou moeten zetten.