Column `De Polisagent´: “Heeft uw klant met uw geld vakantie gevierd?”

Het is niet te hopen dat dit u overkomt, maar helaas is het aan de orde van de dag.

Ondernemers komen terug van vakantie en in die periode is men er achter gekomen, dat het beter is om de onderneming financieel te reorganiseren (vaak ten koste van leveranciers) of zelfs failliet te laten verklaren en al dan niet met een schone lei weer verder te gaan. Toezeggingen van voor de vakantie zijn niet gehonoreerd en er is niets of niet veel meer te halen.

Reeds vóór de vakantie hebben wij gewaarschuwd voor dergelijke acties in die periode, maar het kan u desondanks toch overkomen.

SNEL ORDE OP ZAKEN
Mocht uw onderneming hebben stil gelegen tijdens de vakantie, of de financiële administratie niet zijn bijgewerkt, dan is het van belang dat de bankontvangsten zo snel mogelijk worden verwerkt, zodat weer in beeld is wat er nog open staat.
Veel leveranciers zullen net als u de debiteurenacties weer opstarten, dus het is zaak om acties met betrekking tot grotere vorderingen met voorrang op te starten. Daarbij geen schriftelijke herinneringen, maar direct de telefoon gepakt, zodat u bovenop de stapel komt en, bij dreigende problemen, direct helder is wat de status bij de klant is.

GEEN ZIN IN EEN KOUDE DOUCHE DIRECT NA DE VAKANTIE?
Bij kredietverzekering wordt de kredietwaardigheid van uw klanten voortdurend in de gaten gehouden, externe incasso verzorgd door professionals en, mocht het toch mis gaan bij een debiteur, dan komt er in elk geval brood op de plank.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.