Bescherming tegen productpiraterij in Duitsland

Diefstal van intellectueel eigendom en grootschalige productpiraterij vieren in Duitsland hoogtij. Alleen al de machinebouwsector verliest naar eigen schatting vijf miljard euro per jaar door de zwendel met imitatieproducten. Of het nou gaat om douchehoofden, installatieonderdelen, allerlei signaaltechniek of thermostaatregelaars – twee derde van het aantal bedrijven in deze sector heeft te maken met criminele concurrentie, het merendeel van de namaakspullen komt uit China of India. Met alle nadelige gevolgen van dien voor het thuisfront: omzetdalingen van 10 tot 20 procent. Beduveld wordt er ook in de schoenen- en modebranche, in het ITC-wereldje en de bouwmaterialensector.

Met een goede basiskennis over octrooien, merken, Gebrauchsmuster en andere rechten op het gebied van intellectueel eigendom kun je als ondernemer aan deze malafide praktijken het hoofd bieden. Nederlandse ondernemers, die de Duitse markt op willen, doen er goed aan, hun in Nederland als beschermd geregistreerd intellectueel eigendom ook in Duitsland te laten registreren. Want de Nederlandse bescherming van merken, modellen, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster en patenten geldt niet automatisch ook voor Duitsland. Hierop attenderen de specialisten van ons kantoor Nederlandse ondernemers regelmatig.

Een vroegtijdige bescherming van uw intellectueel eigendom kan problemen maar ook concurrentievervalsing in de toekomst voorkomen. Maakt een derde inbreuk op een merk, model, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster of patent, kan de rechtmatige eigenaar schadevergoeding eisen. Dat is in Duitsland niet anders dan in Nederland. Het ageren tegen onbevoegd gebruik van uw merk, model, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster of patent kan soms noodzakelijk zijn.

Het spreekt vanzelf dat deze moeilijke materie ervaring vereist. Welke aanvals- en verdedigingsmiddelen in Duitsland ter beschikking staan, hoe je in Duitsland je merk beschermt, hoe een registratieprocedure verloopt, hoe je te weten komt of een merk al bestaat en hoe je bij inbreuk op het merkenrecht kunt handelen – over al deze zaken neemt u het best contact op met een ter zake kundige raadsman.