Duurzame samenwerking met Duitsland

Bernhard Wientjes bij de Duitsland-Borrel (21 september 2011)

De Nederlandse welvaart heeft veel te maken met Duitsland, 132 miljard euro handelsvolume vormen hiervoor het beste bewijs, begon Bernhard Wientjes op 21 september j.l. zijn toespraak tijdens de “Duitsland-Borrel” van Anwaltskanzlei Strick. “Er is geen ander land in Europa dat zoveel handel drijft met zijn buurland”, aldus de voorzitter van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW in zijn betoog ten aanzien van meer dan honderd Nederlandse ondernemers, die op deze middag naar de (maandelijks georganiseerde) netwerkbijeenkomst in het Duitse Kleve waren gekomen. “Toch hebben we de relatie met Duitsland de afgelopen tien jaar verwaarloosd, ons te zeer geconcentreerd op de uitbreiding van de handelsbetrekkingen met landen als Rusland, China, Indië en Brazilië”, gaf Wientjes onomwonden toe. “Gelukkig begint er nu, mede als gevolg van de zorgen om de toekomst van de euro, een andere wind te waaien. Het kabinet Rutte is van plan veel energie in de betrekkingen met Duitsland te stoppen.”

En hierbij hoort volgens Bernhard Wientjes een duidelijk industriebeleid, iets wat Duitsland al sinds jaren in praktijk brengt. “De crisis op de financiële markten heeft duidelijk gemaakt dat Nederland niet zonder industrie kan, zich dus niet mag beperken tot dienstverlening. We moeten onze krachten bundelen op gebieden waar we goed in zijn”, aldus Wientjes. “De werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt dan ook de plannen van de regering, topsectoren als chemie, agro & food, water en hi-tech te stimuleren.” Op de vraag van Freddy Heinzel, de voorzitter van de “Nederlands-Duitse Businessclub”, wiens uitnodiging naar Kleve hij was gevolgd, hoe het Nederlandse bedrijfsleven zou kunnen profiteren van de aantrekkende Duitse economie, antwoordde Bernhard Wientjes: door goede contacten en duurzame samenwerking.

De Nederlandse ondernemers, die in Duitsland onderweg zijn of de Duitse markt op willen en door de discussie over de euro last hebben van tanend consumentenvertrouwen, stak Wientjes tijdens deze “Duitsland-Borrel” een hart onder de riem. “Wij zijn samen met onze vrienden van het Bundesverband der Deutschen Industrie de mening toegedaan dat we Europa niet uit elkaar laten vallen. Ons advies aan het kabinet is dan ook: Verspil Europa niet, zorg voor een duidelijk Europees beleid. Dan komt ook het consumentenvertrouwen terug.”