Cursus: “De Duitse vennootschap in de Nederlandse bedrijfscultuur”

Stel u bent registeraccountant en adviseert een Nederlandse onderneming of ondernemingsgroep die in haar bedrijfsstructuur een Duitse GmbH bevat. In dit geval zou het wel eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld de opname van een nieuwe aandeelhouder fiscale gevolgen heeft. Op donderdag 22 november a.s. bieden wij u gelegenheid uw kennis hieromtrent te verbreden.

Cursustitel
De Duitse vennootschap in de Nederlandse bedrijfsstructuur

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor registeraccountants

Datum
Donderdag, 22-11-2011

Locatie
Dienstverleningscentrum Poort van Duitsland – Poort van Holland
Siemensstr. 31, D-47533 Kleve

Cursustijd
08.30 – 17.30 uur, 8 cursusuren (à 45 min)

PE-punten
6 CRS punten

Cursusomschrijving
De in de Nederlandse bedrijfsstructuur onbekende Duitse vennootschap

Cursusdoel
Doelstelling van de cursus is het overbrengen van de grondbeginselen van het Duitse vennootschaps- en belastingrecht, om mogelijke aansprakelijkheidsrsico’s van de Nederlandse registeraccountant te voorkomen die d.m.v. structurele aanpassingen in Nederland kunnen ontstaan.

Cursusinhoud
• Ondernemingsstructuur NL-D / keuze van de rechtsvorm
• GmbH
• Belastingheffing GmbH
• GmbH & Co. KG
• Belastingheffing GmbH & Co. KG
• Toepassing moeder-dochterrichtlijn vanuit Duits oogpunt
• Administratie
• Verplichte boekhouding
• Bijhouden handelsboeken (beginselen van regelmatige boekhouding)
• Plaats van boekhouding / administratie
• Bewaarplicht zakelijke documenten
• Salarisadministratie
• Recht van belastingheffing NL-D
• Sociale verzekeringen NL-D
• Aangiftetermijnen
• Jaarrekening
• Balansoverzicht conform Handelsgesetzbuch
• Boekhoudnormen handelsbalans / fiscale balans
• Waardering van vorderingen / voorzieningen / verplichtingen
• Vaststellingstermijn handelsbalans / fiscale balans
• Bijlagen
• Publicatie
• Balangrijke punten bij bedrijfsovername
• Grunderwerbsteuer: overdrachtsbelasting bij grondaankoop
• Carry forward van verliezen
• Pensioensvoorzieningen
• Negatief eigen vermogen en de gevolgen
• Aansprakelijkheid / overname van aansprakelijkheid
• Overname van personeel

Docenten
Frank Lamers, Steuerberater
Ulrich Meyer, Steuerfachwirt

Voertaal
De Duitse experts zijn Nederlandstalig.

Indeling cursus
08.30 uur Ontvangst en kennismaking van de deelnemers
09.00 uur Start cursus
10.45 uur Korte pauze
11.00 uur Voortzetting cursus
13.00 uur Warme Duitse lunch
14.00 uur  Voortzetting cursus
15.30 uur  Korte pauze
15.45 uur  Voortzetting cursus
17.15 uur  Vragenronde
17.30 uur Afsluiting en napraten aan de bar

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 695,- exclusief Duitse MwSt. 

Bij de cursuskosten zijn inbegrepen:
• Hand-out
• Warme (Duitse) lunch
• Koffie/thee en water in de cursusruimte

 
Vragen/opmerkingen/aanmelding
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met José de Baan op het telefoonnummer 0049 – 2821 – 7222 – 610 of per e-mail debaan@strick.de.