Niet aangenomen, maar toch…

Wegens het discriminatoire karakter van een vacature advertentie heeft het Oberlandesgericht Karlsruhe onlangs in het voordeel van een afgewezen sollicitante beslist en haar een schadevergoeding van € 13.000 toegewezen. De als personeelschef (v) werkzame juriste had naar aanleiding van de advertentie “Geschäftsführer gesucht” gesolliciteerd.

Toen bleek dat haar sollicitatie niet in aanmerking werd genomen, eiste zij schadevergoeding wegens achterstelling op basis van geslacht. En de rechters stelden haar in het gelijk; de in de advertentie gebezigde term “Geschäftsführer” was volgens het Oberlandesgericht ondubbelzinnig mannelijk en ook niet verruimd door toevoegingen als “/in” of “m/w”.

Als gevolg hiervan heeft de sollicitante recht op een schadevergoeding, en wel volgens de in Duitsland geldende Algemene Wet Gelijke Behandeling. Als schadeloosstelling gepast leek de rechters een bedrag ter hoogte van een maandsalaris van een Geschäftsführer, in dit geval de toch aardige som van € 13.000. Doelstelling: werkgevers er met nadruk op te wijzen dat zo’n “vergissing” duur kan worden. 

Wilt u meer weten over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.