Een goede factuur is de aanhef tot een nieuwe opdracht

Aannemers, installateurs en aanverwante ondernemers die in Duitsland voor particulieren werkzaam zijn doen hun klanten en zichzelf een groot plezier met correcte en gedetailleerde facturen. De klanten zijn tevreden omdat nauwkeurig gefactureerde diensten van ambachtslieden vaak aftrekbaar zijn, ondernemers omdat zij er door een goede service voor zorgen dat tevreden klanten ook in de toekomst bij hen zullen aankloppen.

Opdat uw klant zijn aanspraak op aftrekbaarheid bij het Finanzamt kan laten gelden, dient de factuur bepaalde verplichte informatie te bevatten:

• Naam en adres van opdrachtgever en opdrachtnemer
• Kwantiteit en aard van producten en diensten
• Tijdstip/periode van levering/werkzaamheden
• Datum van facturering
• Eenduidige en doorlopende factuurnummers
• Het rekeningbedrag, boven de € 150 bruto met apart vermelde omzetbelasting
• Kortingen zoals rabat of prijskorting bij onmiddelijke betaling
• Belastingnummer en omzetbelastingidentificatienummer van het bedrijf
• Bij ingeschreven bedrijven: handelsregisternummer en het bevoegde Amtsgericht

Wie zijn opdrachtgever door een transparante factuur aan zich wil binden, doet er goed aan een aantal regels in aanmerking te nemen. Speciaal bij mondelinge afspraken is het van belang misverstanden te voorkomen en vooraf expliciet het bruto bedrag aan te geven. Daarnaast verdient het aanbeveling de klant op de hoogte te stellen van de aftrekbaarheid van de dienstverlening.

Aftrekbaar zijn herstel-, instandhoudings- en moderniseringswerkzaamheden in privé benutte ruimtes van reeds bestaande huizen in Duitsland en de EU, in opdracht gegeven door een verhuurder of huurder, eenmalig tot 20 % van maximaal € 6.000 in totaal voor alle huishoudens van de belastingplichtige. Werk- en rijkosten alsmede  huishoudelijke werkzaamheden in huis moeten separaat worden vermeld. In geen geval mag een opdrachtnemer contanten accepteren, en op de factuur moet de ondernemer er duidelijk op wijzen dat de factuur twee jaar lang bewaard dient te worden.