Betalingstermijnen

Betalingstermijnen

Het geven van een betalingstermijn aan een afnemer is feitelijk een verstrekking van een krediet. Lange betalingstermijnen hebben een hogere financieringsbehoefte voor het kredietverlenende bedrijf tot gevolg en daarmee ook hogere financieringskosten. Hier ontstaat dan ook onmiddellijk het spanningsveld tussen verkoop en creditmanagement. De verkoper zal vaak op provisiebasis werken en het gaat hem om het afsluiten van de deal. Voor hen een reden om de koper bij het afspreken van de betalingstermijn tegemoet te komen.

De creditmanager is verantwoordelijk voor een snelle doorstroming van betalingen en het terugdringen van het financieringsrisico. Dat het belangrijk is dit spanningsveld tussen verkoop en creditmanagement te doorbreken moge de volgende rekensom duidelijke maken:

Een bedrijf heeft een omzet van 50 miljoen euro en hanteert een betalingstermijn van
60 dagen die met een rentevoet van 10 % moet worden gefinancierd. In dit geval moet het bedrijf 833.000 euro rente betalen.

Lukt het om de betalingstermijn naar 45 dagen te brengen moet slechts 625.000 euro rente worden betaald.

Anders uitgedrukt: één dag krediet vergt 140.000 euro vreemd- of eigen vermogen d.w.z. bij een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro kost één dag additionele kredietverstrekking 14.000 euro rente.

Meer weten over creditmanagement en incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer Schneider-Maessen, CCM of de heer Liewes van ons kantoor. Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.