Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse
Arbeidsrecht.

Heden de volgende stelling:

Wie op de werkplek privé-mails schrijft, zet zijn baan op het spel.

Dat ligt er maar aan. Allereerst stellen we vast dat in Duitsland het algemeen persoonlijkheidsrecht ook op de werkvloer van toepassing is. Dit betekent dat de werknemer in beginsel bescherming geniet tegen systematische controle op de werkplek. Anderzijds is het natuurlijk in het belang van een bedrijf dat medewerkers hun werk doen en geen interne aangelegenheden naar buiten dragen. Controle op de werkvloer is daarom steeds een schipperen tussen de belangen van de werkgever en het recht van medewerkers op hun privésfeer. In ieder geval is de veelvoorkomende stelling, dat de baas iedere mail die via het bedrijfsaccount wordt verstuurd mag lezen en dat op iedere denigrerende opmerking over het werkklimaat of de persoon van de baas meteen ontslag volgt, niet verdedigbaar.

Een en ander hangt er bijvoorbeeld van af of een werkgever het gebruik van internet en   e-mail voor privédoeleinden al dan niet heeft toegestaan. Heeft hij dit gebruik uitdrukkelijk alleen voor zakelijke doeleinden toegestaan, dan moet hij er ook op kunnen toezien dat zijn mensen zich aan de regels houden. Hoever hij hierbij mag gaan, is niet helemaal duidelijk omschreven. Maar mocht hij een concreet vermoeden hebben, dat een medewerker zich niet aan de regels houdt, kan hij in diens account inloggen en de verstuurde en ontvangen mails controleren. Als dan blijkt dat de medewerker buitensporig gebruik heeft gemaakt van zijn zakelijk account voor privédoeleinden, zou dit wel eens ontslag of althans een waarschuwing tot gevolg kunnen hebben. In de praktijk komen zulke gevallen echter nauwelijks voor, alleen al omdat de meeste bedrijven over een flatrate beschikken en werkgevers geen moeite doen werknemers het surfen op internet te verbieden. Onder deze omstandigheden blijft de inhoud van e-mails taboe, arbeids-rechtelijke sancties als gevolg van compromitterende correspondentie zijn juridisch zo goed als ondenkbaar.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Eerdere onderwerpen
• Wie ontslagen wordt, heeft automatisch recht op een ontslagvergoeding (zie ook JND 02-2011)
• Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) worden verrekend (zie ook JND 03-2011)
• In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten (zie ook JND 04-2011)
• Pas na drie waarschuwingen kan de baas opzeggen (zie ook JND 05-2011)
• Afzien van een proeftijd beschermt tegen voortijdig ontslag (zie ook JND 06-2011)
• Geen werkgever mag minder dan het onderhandelde cao-loon betalen (zie ook JND 07-2011)
• Beëindigingsovereenkomsten zijn voordeliger dan een ontslag (zie ook JND 08-2011)
• Ook lonen die boven de cao-norm liggen dienen regelmatig te worden verhoogd (zie ook JND 09-2011)
• Werknemers kunnen niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald krijgen. (zie ook JND 10-2011)