Excuses

Excuses

Tot de vaste lezers van onze nieuwsbrief behoort (zoals wij inmiddels begrepen hebben) ook het Finanzamt in Kleve. Het Finanzamt is de speerpuntfiscus voor alle Nederlandse bedrijven m.b.t. Duitsland en het is dan ook logisch dat men via de Juridische Nieuwsbrief Duitsland vervolgt welke ontwikkelingen in Duitsland voor het Nederlandse bedrijfsleven van belang zijn.

De trouwe lezer van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland weet dat wij de neiging hebben om soms enigszins gechargeerd te formuleren. Wij doen dit uiteraard alleen om middels slagzinnen en/of formuleringen een probleembewustzijn bij onze lezers te wekken en niet om derden te kwetsen.

 Toch was het Finanzamt “not amused” toen men onze titel:
“Klopjacht naar (wellicht) in Duitsland belastingplichtige Nederlandse bedrijven” in de uitgave oktober 2002 van de Juridische Nieuwsbrief Duitsland las.

Het Finanzamt attendeert (uiteraard terecht) erop dat het niet gaat om een Treibjagd maar om handhaving van de wet. (Niets anders hebben wij getracht onder uw aandacht te brengen).