Ontslag werknemer door slechts één “gezamenlijk bevoegde” directeur is ongeldig

Ontslag werknemer door slechts één “gezamenlijk bevoegde” directeur is ongeldig

Spreekt één van twee gezamenlijke bevoegde directeuren van een GmbH een ontslag uit, kan de werknemer het ontslag terugwijzen als de directeur op het moment van de ontslagaanzegging niet een machtiging van zijn mededirecteur overhandigt.