Ook particulieren verhuizen vaker naar Duitsland

Ook particulieren verhuizen vaker naar Duitsland

Nederlandse particulieren hebben de Duitse huizenmarkt voorgoed ontdekt. De redenen liggen voor de hand: lage prijzen, grote kavels, hypotheekrenteaftrek als je in Nederland blijft werken (hebben wij in Duitsland helaas niet) plus de Duitse Eigenheimzulage als Begrüßungsgeld.

Het lijkt qua ruimte en financiën een paradijs. Edoch, ook hier moeten contracten worden gesloten en het ligt voor de hand dat de verkoper een voor hem gunstig contract wenst. Ook zal hij vaak de notaris bepalen die de koopakte volgens zijn wensen opstelt.

Duitse juridische teksten m.b.t. onroerendgoed-transacties staan vol begrippen die de gemiddelde Nederlander (ook met een Nederlandse juridische vooropleiding) niet of niet in z´n geheel kan begrijpen.

Wat is met (verborgen) gebreken aan het huis en hoe staat het met eventuele verjaring hiervan. Hoe lees ik een financieringsovereenkomst met een Duitse bank, welke kosten zijn waar aftrekbaar en wat gebeurd als ik het huis/de huizen weer ga verkopen (denk b.v. aan de drei-Objekte-Grenze e.a.).

Meer weten: neem dan contact op met dhr. A. Crämer van ons kantoor.Tel.: 0049-2821-7222-0