Verkeersovertredingen in Duitsland (deel II)

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel II)

In deze reeks gaan wij in op de meest gestelde vragen m.b.t. verkeersovertredingen in Duitsland. Binnen enkele maanden zal zo een handig overzicht ontstaan die u in voorkomende gevallen op onze website kunt raadplegen.

vragen en antwoorden

Vraag 3:
Ik ben na de verkeersovertreding aangehouden door de politie en heb direct een geldboete betaald. Moet ik er nu toch op rekenen dat de procedure tegen mij wordt voortgezet?

Antwoord:
Nee, het ging slechts om een lichte, resp. onbeduidende overtreding. In dit geval staat de wet toe dat de politie de verkeersdeelnemer direct vermaant. Met de betaling van Verwarnungsgeld is de zaak dan afgedaan.

Vraag 4:
Ik ben na de verkeersovertreding aangehouden door de politie, maar heb de gevorderde geldboete niet betaald. Wat gebeurt er nu verder?

Antwoord:
In de regel krijgt u nu van de bestuurlijke instantie nog een Anhörungsbogen toegestuurd. Indien dit niet het geval is, dan wordt een proces-verbaal aan u betekend, waarin het Verwarnungsgeld wordt vastgelegd. U kunt dan nog altijd besluiten, of u dit niet toch wilt accepteren. Zo ja, dan moet u binnen de in het proces-verbaal aangegeven termijn betalen. Anders moet u bij de bestuurlijke instantie verzet aantekenen tegen het proces-verbaal.

Vraag 5:
Ik heb na de verkeersovertreding de door de politie gevorderde geldboete betaald, maar ben het daar nu niet meer mee eens. Kan ik nog iets ondernemen?

Antwoord:
Nee, door betaling van de geldboete bent u akkoord gegaan met de vermaning. Dit kan alleen onder zeer specifieke voorwaarden ongedaan worden gemaakt.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zullen deze vragen successievelijk worden samengevat.