Nieuwe wettelijke regelingen per 01 juli 2007

Nieuwe wettelijke regelingen per 01 juli 2007

 a.) Rentenerhoehung (verhoging AOW)

De Duitse AOW wordt met 0,54 % verhoogd. Dat compenseert weliswaar niet de inflatie, maar is wel de eerste verhoging sinds jaren.

b.) Verhoging Arbeistlosengeld II (WW voor langdurig werklozen)

Ook de Duitse uitkeringen voor langdurig werklozen wordt royaal aangepast met 0,54 % en stijgt zodoende naar 347 euro per maand.

c.) Minimumloon ook voor schoonmakers van gebouwen (Gebaeudereiniger)

Naast de bouwvakkers ontvangen ook de schoonmakers van gebouwen in de toekomst een minimumloon van 7,87 euro in de oude deelstaten en 6,36 euro in de nieuwe deelstaten. Deze bedragen gelden ook voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland in deze sector actief zijn. Zij vallen nu onder de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz . Dit betekent dat ook deze bedrijven zich moeten melden bij de Finanzkontrolle Schwarzarbeit, moeten beschikken over een Zustellungsbevollmaechtigter in Duitsland en de arbeidsovereenkomsten en loonstroken in de Duitse taal ter beschikking van de instanties moeten houden.

d.) Appartementsrechten (Wohnungseigentum)

De nieuwe wet biedt de vereniging van eigenaren meer mogelijkheden dan tot nu toe. Door de uitbreiding van de mogelijkheid besluiten met meerderheid van stemmen te nemen, wordt de vereniging besluitvaardiger.

e.) Invoering REITS (Real Estate Investment Trusts)

REITS zijn onroerend goed vennootschappen die zelf verregaand vrijgesteld zijn van belastingen. De winst wordt nagenoeg compleet uitbetaald. De aandeelhouders betalen belasting op het dividend.

f.) Uniek belastingnummer voor alle burgers

 De fiscus begint ermee elke burger een uniek belastingnummer toe te kennen. Anders dan tot nu toe wordt het nummer reeds bij geboorte toegekend en is het onveranderlijk  (ook bij verhuizing). Doelstelling van de maatregel is het fraude tegen te gaan.