De plannen van de bondsregering

De plannen van de bondsregering

Bondskanselier Schröder heeft afgelopen maand de Duitsers opgeroepen tot een gezamenlijke krachtinspanning om de economie uit het slop te halen. Hij stelde de bondsdag een pakket van bezuinigingen en liberaliseringsmaatregelen voor onder de naam “Agenda 2010”.
De stelling van Schröder is: “of wij moderniseren zelf en behouden onze sociale markteconomie, of we worden gemoderniseerd door de ongeremde krachten van de markt, die het sociale dan wegdrukken”. De maatregelen en détail:

Regelingen omtrent Arbeitslosengeld (WW)
De werkloosheidsuitkering wordt al na een jaar omgezet in een (lagere) bijstandsuitkering. Nu duurt dat nog drie jaar. Mensen die ouder zijn dan 55 houden de werkloosheidsuitkering anderhalf jaar.

– Hogere bijverdienste mogelijk voor ontvangers bijstandsuitkering
– Regels omtrent Zumutbarkeit worden aangescherpt
– Werkplicht voor jongeren ouder als 25 jaar

Versoepeling ontslagbescherming
– Ingeleende arbeidskrachten verhogen de drempel voor de vijf-werknemers
   regeling niet. (voor bedrijven t/m 5 werknemers is het
   Kündigungsschutzgesetz niet van toepassing, dus gelden
   hiervoor soepele ontslagregelingen)
– Bij opzegging arbeidsverhouding in verband met bedrijfseconomische
   omstandigheden wordt een keuze mogelijkheid gecreëerd: (gouden?)
   handdruk of gerechtelijke procedure.
– Werknemers die voor het bedrijf belangrijk zijn (Leistungsträger),
   vallen buiten de vergelijking in het kader van de Sozialauswahl
  
(hetgeen er tot op heden ertoe kan leiden dat vanwege de sociale
   criteria een voor het bedrijf belangrijke werknemer moet opstappen
   ten gunste van een andere…). Vereist is echter in de geplande situatie
   dat de OR toestemming geeft.

Openingsclausules
In cao´s moeten openingsclausules komen voor betriebliche Bündnisse (onderlingen loonafspraken directie/OR). Worden het de cao partijen hierover niet in “grote omvang” eens volgt een wettelijke regeling.

Startende ondernemers
– Mogen arbeidscontracten voor bepaalde tijd met een looptijd tot maximaal
   4 jaar afsluiten.
– Voor een periode van 4 jaar geen bijdrage KvK of Handwerkskammer.
– Na 10 jaar werkervaring recht om zich binnen de ambachtelijke sector
   zelfstandig te maken (tot nu toe is een Meisterbrief noodzakelijk).

Opleiding
Er dreigt een tekort aan opleidingsplaatsen in het kader van het leerlingenstelsel. Als het bedrijfsleven niet voldoende Lehrstellen offreert, wordt per 2004 een “boeteregeling” ingevoerd.

Ziektekostenverzekering
– Bijdrage daalt van ca. 14,3% van het brutosalaris naar 13%. Monopolies
   van ziekenfondsen en artsen worden opengebroken.
– Afschaffing van Leistungen.
– Verhoging eigen bijdrage.

Individuele voorzorgsmaatregelen
– Doorbetaling van salaris bij ziekte moet particulier worden verzekerd.
– Mutterschaftsgeld wordt uit de belastingpot betaald.

Gewerbesteuer
De gemeentebelasting (uiteindelijk ca. 13%) wordt geherstructureerd (en waarschijnlijk ook op vrije beroepen uitgebreid).

Of deze aangekondigde maatregelen allemaal zullen worden omgezet blijft af te wachten (en te betwijfelen). Toch geeft de “Agenda 2010” aan dat men zich langzamerhand bewust wordt dat beslissingen over diepgaande veranderingen niet meer lang vooruitgeschoven kunnen worden.