Verkeersovertredingen in Duitsland (deel III)

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel III)

Vraag 6:
Sinds ik de verkeersovertreding heb begaan, zijn meer dan drie maanden verstreken zonder dat ik iets van de zaak heb gehoord. Is er dan ondertussen sprake van verjaring?

Antwoord:
Ja, volgens de wet verjaren de verkeersovertredingen, zolang geen proces-verbaal is uitgevaardigd, na drie maanden.

Voorbeeld:
Dag van de overtreding was 29 oktober 2002. De verjaring gaat dan in op 28 januari 2003.

Maar let op: Voor een verkeersovertreding volgens § 24a StVG – een rit waarbij sprake is van een alcoholpromillage van 0,8 of 0,5 – bedraagt de verjaringstermijn zes maanden. Hetzelfde geldt, wanneer reeds een proces-verbaal is uitgevaardigd.

Vraag 7:
Wanneer ik een „Anhörungsbogen” krijg, moet ik deze dan invullen?

Antwoord:
Nee, ook in de boeteopleggingsprocedure heeft u het recht te weigeren informatie over de zaak te verstrekken. U moet alleen de gevorderde informatie m.b.t. de personalia geven. Hiertoe behoren echter niet uw inkomensgegevens.

Vraag 8:
Ik heb helemaal niet zelf gereden, maar een familielid (vrouw/man/kind/kleinkind). Moet ik aangeven wie heeft gereden?

Antwoord:
Nee, ook in de boeteopleggingsprocedure heeft u wat uw naaste familieleden betreft het recht een getuigenis te weigeren. In dit geval hoeft u derhalve niet aan te geven wie heeft gereden.

Vraag 9:
De personenauto werd tijdens het voorval bestuurd door een medewerker van mijn bedrijf. Moet ik opgeven wie heeft gereden?

Antwoord:
Ja, in dit geval moet u een verklaring afleggen, omdat u wat dit betreft geen verschoningsrecht heeft. Indien u geen verklaring aflegt, moet u er rekening mee houden, dat u kunt worden opgeroepen voor een (rechterlijk) verhoor. Eventueel kan het bestuurslichaam ook het gebruik van een rijtijdenboekje verordenen.

Vraag 10:
Wat moet ik doen wanneer een proces-verbaal aan mij wordt betekend?

Antwoord:
Tegen het proces-verbaal moet u, indien u niet akkoord gaat, verzet aantekenen. Dit moet indien mogelijk direct geschieden, aangezien de termijn voor het aantekenen van verzet slechts twee weken bedraagt.

Voorbeeld:
Het proces-verbaal is op dinsdag 29-10-2002 aan u betekend. De termijn van twee weken voor het aantekenen van verzet verstrijkt in dit geval op dinsdag 12-11-2002. Tot dan moet het verzet door de desbetreffende instantie zijn ontvangen. Iets anders geldt alleen, wanneer de vervaldatum een zaterdag, zondag of algemene feestdag is. Dan moet het verzet pas op de volgende werkdag binnenkomen.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Op onze website zullen deze vragen successievelijk worden samengevat.