Reclame acties minder gevaarlijk

Reclame acties minder gevaarlijk

Veel Nederlandse retailers hebben pijnvol kennis gemaakt met het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Een reclame actie die in Nederland heel gebruikelijk was leverde in Duitsland onmiddellijk een kort geding procedure op. Vooral de stipte regelingen omtrent zomer- en winter uitverkoop, jubileums- en opheffingsuitverkoop konden en wilden Nederlandse marketing mensen niet begrijpen.
Welnu, een en ander wordt versoepeld!, als het aan de bondsregering ligt. De bepalingen omtrent Sonderveranstaltungen, uitverkoop en jubilea zullen vervallen. Wel zal erop worden gelet dat reclame niet misleidend is. Dit is echter geen vrijbrief om nu alle marketingsacties ongetoetst op de Duitse markt los te laten want belangrijke beperkingen ter bescherming van de consument blijven bestaan.
Meer weten: neemt u dan contact op met de heer Heinz Klönne van ons kantoor. Tel: 0049-2821-7222-0.