Aantal Bedrijfsfaillissementen hoger dan ooit

Aantal Bedrijfsfaillissementen hoger dan ooit

In het jaar 2000 is het aantal faillissementen in Duitsland wederom gestegen tot een droevig record van ruim 27.500 bedrijven.
In de oude bondslanden steeg het aantal insolvente bedrijven van 19.000 (1999) tot 20.000 in 2000 (+ 5,3 procent (is dat 5,3 of 5,3??)). In dezelfde tijdperiode daalde het aantal faillissementen in het voormalige Oost-Duitsland met 1,3 procent van 7.600 naar 7.500 bedrijven.

Helaas komt het dus steeds vaker voor dat Duitse bedrijven niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Zoals in eerder door ons kantoor gepubliceerde artikelen (zie De Credit Manager Nummer 1 en 2 uit 1999 en http://www.strick.de/duitsland/nieuws/jnd-mailing-aan-afmelding/), verschilt de incasso procedure in Duitsland aanzienlijk van wat u gewend bent in Nederland. Dit is terug te voeren op het feit dat het Duitse stelsel er van uit gaat, dat de debiteur wel goede redenen zal hebben om een vordering niet te voldoen (debiteurenbescherming). In Nederland is dit precies andersom.

Onderstaand enkele nuttige tips hoe u als Nederlandse exporteur kunt voorkomen dat u uw vordering op een Duitse afnemer moet afboeken?

 • Laat u niet te lang aan het lijnje houden
  Éen van de meest voorkomende problemen die wij dagelijks in de praktijk meemaken, is dat u zich te lang aan het lijntje laat houden.Indien er een verandering in het betalingsgedrag optreedt, is dit een belangrijke indicator dat uw afnemer mogelijkerwijs een liquiditeitsprobleem heeft. Hierop moet u reageren omdat anders het volgende spreekwoord op zou kunnen gaan: “wie niet past op zijn tijd, die is zijn maaltijd kwijt”. Aangezien uw Duitse collega leveranciers in de meesten gevallen sneller reageren is het Nederlandse spreekwoord: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” misschien meer van toepassing.
  Achtergrondinformatie:
  De gemiddelde betalingstermijn in Duitsland ligt tussen de 8 (met 2% “Skonto”-korting ) en 30 dagen (factuur bedrag).Hoe langer een vordering open staat hoe groter de kans dat deze niet kan worden geind.
 • Goed dossierbeheer en communicatie
  Het merendeel van de incassoprocedures in Duitsland komt bij advocaten terecht. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten van een incassobureau in veel gerechtelijke procedures niet worden toegekend door de rechter. De advocaat zal in uw belang proberen de vordering te innen bij de debiteur, zoveel mogelijk met behoud van de relatie tussen u en uw klant. Hierop is meer kans indien deze tijdig kan beschikken over het complete dossier, zoals orderbevestiging, afleveringsbon, evt. CMR, facturen en sommaties.
  Hoe beter en volledig uw dossierbeheer, hoe kleiner de kans op vertragingen en nieuwe vragen. Zorg dus voor goede communicatie, zowel met uw klant als met de advocaat.