Contractrecht en algemene voorwaarden

Contractrecht en algemene voorwaarden

a.) Cursus Nederlandse Duitse Businessacademie levert 100.000 euro op

Waartoe volgt men een cursus? Zoiets kost tijd en geld en het is maar de vraag of het ook iets oplevert. De meerwaarde van een cursus hangt er natuurlijk van af of men de ontvangen ‘tips’ ook in de praktijk toepast.

Een voorbeeld van een succesvolle toepassing van de ‘Duitse knowhow’ hebben wij nu in een gerechtelijke procedure meegemaakt.

De casuspositie luidt extreem verkort: Wie heeft wanneer welke afspraak gemaakt? Het antwoord op deze vraag was 100.000 euro waard. De rechter kon de knoop gemakkelijk doorhakken. Onze cliënt had gebruik gemaakt van een kaufmaennisches Bestaetigungsschreiben, waarin hij de reeds mondeling overeengekomen punten op de juiste manier had bevestigd. De wederpartij die het kaufmaennisches Bestaetigungsschreiben had ontvangen was het met de inhoud niet eens, reageerde echter pas na weken.

Te laat vond de rechter. De ‘truc’ van het kaufmaennisches Bestaetigungsschreiben had onze cliënt tijdens een seminar van de Nederlands Duitse Businessacademie over contracten en algemene voorwaarden geleerd. Een goede investering, zo´n cursus!

Meer weten over contracten en algemene voorwaarden? Neemt u dan contact op met dhr. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821- 7222-0 of volg het seminar “Duitse contracten en Algemene Voorwaarden” bij de Nederlands Duitse Businessacademie op

21-04-2005. Voor meer informatie: http://www.businessacademie.de/

b.) Niet betalen, maar wel levering eisen

Een mooie opdracht! Levering van een grote hoeveelheid granulaat in zes partijen. Afgesproken prijs: 200.000 euro. Overeengekomen tussentijdse betalingstermijnen: geen (u wilde dit onderwerp niet aanhalen om de order niet in gevaar te brengen, maar voor u spreekt het voor zich dat na elke levering wordt betaald)

De eerste levering gaat de deur uit en korte tijd later de factuur. De afnemer betaalt niet binnen de geëiste termijn maar vraagt om een tweede zending die uiteraard onmiddellijk wordt verscheept. Ook de desbetreffende factuur blijft onbetaald.

Bij de vraag om de derde levering wijst u de afnemer erop dat de facturen van de eerdere zendingen niet zijn betaald en u toch langzamerhand betaling verwacht. De afnemer belooft de zaak te bekijken en de derde zending wordt verscheept. Nu ook deze levering, net als de eerdere, niet wordt betaald, wordt u boos en u informeert de afnemer dat verdere leveringen uiteraard pas zullen geschieden nadat alle open posten zijn betaald. De afnemer sommeert u zijnerzijds tot levering van de resterende hoeveelheid en dreigt met een schadeclaim voor het geval u niet levert.

Terecht!!! Gezien de inhoud van de overeenkomst hoeft de afnemer pas te betalen als alle goederen geleverd zijn. Uw onuitgesproken verwachtingen doen niet ter zake.

Oplossing: Wilt u niet over termijnen praten neem dan een betalingsregeling in uw Duitstalige (!!) Algemene Voorwaarden op en regel ook de mogelijkheid de levering onder bepaalde omstandigheden te kunnen stoppen.

Meer weten over contracten en algemene voorwaarden? Neemt u dan contact op met

dhr. Croonenbrock. Het telefoonnummer is: 0049-2821- 7222-0 of volg het seminar “Duitse Contracten en Algemene Voorwaarden” bij de Nederlands Duitse Businessacademie op
21-04-2005. Voor meer informatie: http://www.businessacademie.de/