Fiscaliteiten

Fiscaliteiten

a.)Belastingamnestie tot 31-03-2005

Tempus fugit voor degenen die inkomsten bij de belastingaangifte zijn ‘vergeten’. Bent u in Duitsland (onbeperkt) belastingplichtig (of woonachtig) dan moet je bijvoorbeeld ook uw renteopbrengsten aan de Duitse belasting onderwerpen. Voor vergeetachtigen gold t/m 31-12-2004 de mogelijkheid met (voor 10 jaren) terugwerkende kracht de partiële belastingamnesie door een belastingamnestie te repareren. Het tarief was schappelijk: 25 % van 60 % van de verzwegen inkomsten (dus 15 % over het geheel). T/m 31-03-2005 loopt een herkansingsperiode, echter tegen slechtere condities: 35 % van 60 % van het verzwegen bedrag.

b.) Einde bankgeheim per 01-04-2005

Na afloop van de amnestieperiode treden onmiddellijk scherpe controle mogelijkheden zowel voor de Duitse fiscus, als voor een uitkeringinstanties in kracht. Vanaf 01-04-2005 kunnen ambtenaren de bankrekeningen en depots van vermeende (belasting)fraudeurs via de Kontenevidenzzentrale natrekken. E.e.a. geschied zonder dat de bank ervan af weet (dus niet boos worden op je accountmanager). De controle is in eerste instantie beperkt tot de basisgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en beschikkingsbevoegd. De stand van de rekening en transacties zijn niet toegankelijk. Echter, in het geval van verdenking (en dat zal wel regelmatig het argument zijn) moet de bank alle gegevens overhandigen.
NB: na verloop van tijd ontvangt iedere burger een individueel identificatienummer.

Meer weten over bankrecht? Neemt u dan contact op met de heer Wemmers van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.