Het plagiaat oftewel vers- en mensenrovers

Het plagiaat oftewel vers- en mensenrovers

De eerste pogingen om intellectueel eigendom te beschermen dateren uit de klassieke oudheid. Zo stamt het begrip plagiaat af van de dichter Martial, die zijn verzen vergeleek met vrijgelaten slaven en degene die beweerde dat ze van hem zouden zijn aanduidde als “plagiarius”(mensenrover).

Omdat echter het afschrift van een stuk amper goedkoper was te vervaardigen dan het origineel, kwam pas met de uitvinding van de drukpers een einde aan de oorspronkelijke vrijheid tot nabootsing.

Heden kennen wij wereldwijd twee systemen van auteursrechten. 

  • a) het Angelsaksische systeem van Copyrights met het (kunst)werk als handelswaar, waarin het intellectuele eigendom als reine investering van arbeid, kapitaal en knowhow vrij gehandeld en doorgegeven kan worden,
  • b) het Droit d´Auteur (Urheberrecht in het Duits) dat sterker refereert aan de geestelijke schepper en hem onafscheidelijk verbindt met het door hem gecreëerde resultaat. In Duitsland omvat het Urheberrechtsgesetz een breed scala van creaties, uiteenlopend van teksten, beelden, muziek, dans, foto’s films, kaarten tot wetenschappelijke producties of bouwkunst. Een aanmelding zoals bij patenten of modellen is niet noodzakelijk, omdat het Urheberrecht automatisch met de creatie van het (kunst)werk ontstaat en over het algemeen tot 70 jaar na de dood blijft voortbestaan.

Naar Duits recht is de Urheberschaft aan een (kunst)werk anders dan bij patenten en modellen niet overdraagbaar. De auteur kan echter het recht van gebruik van (delen van) het werk aan een derde (tegen betaling) over dragen.

Meer weten over intellectueel eigendom in Duitsland? Neemt u dan contact op met dhr. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.