Liquideren van een Duitse dochteronderneming

Liquideren van een Duitse dochteronderneming

Traditioneel is Anwaltskanzlei Strick sterk betrokken bij het oprichten van vestigingen in Duitsland. Jaarlijks begeleiden wij tussen de 50 en 100 Nederlandse bedrijven bij de keuze van de juiste rechtsvorm en het daaruit voortvloeiende oprichtingstraject. Niet altijd heeft de Duitse vestiging een eeuwig leven en moet deze geliquideerd worden. Dit proces vergt zeer veel Fingerspitzengefühl en een gedegen juridische begeleiding.

De arbeidsovereenkomsten moeten worden beëindigd en uiterlijk nu blijkt of er in het eerste enthousiasme (te) royale opzegtermijnen zijn overeengekomen. (Regelmatig zien wij contracten die pas per einde van een kwartaal of zelfs tegen het einde van een kalenderjaar kunnen worden beëindigd. Een duur verhaal dus.) Ook de huurcontracten moeten worden beëindigd, waarbij deze vaak voor een periode van vijf of tien jaar zonder tussentijdse mogelijkheid tot opzegging zijn afgesloten. Als de Nederlandse moedervennootschap (zoals zo vaak) een patronaatsverklaring heeft afgegeven, helpt ook geen overweging richting een faillissement om onder de langlopende verplichting uit te komen. Denk ook aan leasecontracten voor auto’s. De tussentijdse beëindiging van een dergelijk contract leidt tot zeer hoge kosten. Een gouden situatie voor de leasingmaatschappij. Wellicht is het vele malen goedkoper de contracten naar de Nederlandse moeder over te hevelen of een medewerker een financiële vergoeding te betalen als hij de overeenkomst overneemt. Uiteindelijk zal er een “due diligence” binnen de eigen onderneming moeten plaatsvinden om alle posities te vinden die moeten worden afgewikkeld. Het spreekt voor zich dat dit subtiel moet gebeuren zolang men nog going concern is en de beslissing nog niet bij de medewerkers bekend is.