Links

Links

In het zakelijke leven kom je nogal regelmatig woorden tegen die door een ieder verschillend worden gebruikt. Deze spraakverwarring leidt onherroepelijk tot juridische problemen. De Nederlandsche Bank maakt een einde aan de verwarring op financieel gebied en geeft een toelichting op een groot aantal regelmatig voorkomende woorden:  http://www.dnb.nl/

Een overzicht (Gesamtliste) van alle Duitse federale wetsteksten die op de websites van de verschillende ministeries gepubliceerd zijn, vindt u onder:
https://www.gesetze-im-internet.de/index.html

Wilt u de ontwikkeling van de Duitse wetgeving m.b.t. wetsinitiatieven op de voet volgen, de stand van de wetgevingsprocedure per onderwerp, de “kamer”stukken, de handelende personen of wenst u gedetailleerd de protocollen van een zitting van de bondsdag te bestuderen. Dat kan allemaal via http://dip.bundestag.de/